Обчислення функцій – функціональне програмування

У той час як незмінні типи і чисті функції, безсумнівно, є пезнимі, вони вимагають певного способу програмування У деяких слаях створення незмінного обєкта може бути неможливим У такому випадку можна написати код з побічними ефектами і сподіватися на краще Але є і інше рішення, засноване на тому, яким чином обчислюються функції

Типові операції в Excel

Робота в Excel була інтуїтивно зрозуміла і в більш ранніх версіях програми, але з появою нового інтерфейсу вона стала ще простіше Багато операцій користувач може освоїти самостійно, але для повноти опису вони все-таки вимагають окремого розгляду У Excel 2007 доступні арифметичні операції додавання (+), віднімання (-), множення (*), ділення (/), зведення в ступінь (^), а […]

Численні доменів

Як було зазначено в розділі 81, обчислення доменів відрізняється від обчислення кортежів тим, що в ньому змінні області значень визначені на доменах (Типах), а не на відносинах З точки зору синтаксису найбільш очевидна відмінність між обчисленням доменів і обчисленням кортежів полягає в тому, що перше підтримує додаткову форму параметра , який ми будемо називати умовою […]

ОГЛЯД КОНЦЕПЦІЇ тризначні ЛОГІКИ

У цьому розділі описуються принципові компоненти концепції тризначною логіки стосовно до проблеми відсутньої інформації Почнемо обговорення (у двох наступних підрозділах) з розгляду впливу невизначених значень (тобто UNK) на обчислення логічних виразів

Подання ідей за допомогою інтерфейсів С # – додаток для обчислення податків Visual C # (Sharp)

Інтерфейси С # можна розглядати як програмні конструктивні блоки, за допомогою яких можна по-швидкому записати свої ідеї У процесі нахоенія вирішення проблеми ми зазвичай записуємо одну ідею, на основі якої у нас народжується інша, з якої випливає третя і т д, поки ми не накидаємо всі ідеї

Обчислення і перетворення чисел BASCOM-8051

Bascom дозволяє виробляти арифметичні обчислення (додавання, віднімання, множення і деле-ня) над цілими числами (одно-, двох і четирехбайтний) і числами у форматі з плаваючою точкою У слідую- щей таблиці показане розташування байтів змінних в памяті

Реалізація базового податкового рахунку додатки для обчислення податків Visual C # (Sharp)

Інтерфейс iTaxAccount також можна реалізувати як функціональність базового класу Відповідний код буде виглядати так: abstract class BaseTaxAccount : ITaxAccount { ITaxDeduction[] _deductions ITaxIncome[] _incomes public BaseTaxAccount() {

Програмування з використанням ідей – додаток для обчислення податків Visual C # (Sharp)

На даний момент у нас немає ні найменшого уявлення, з чого починати разротку нашого застосування для обчислення податків, т к ми не знаємо подробиць реалізації На відміну від попередніх прикладів, де ми могли легко прикинути, які тести були необхідні, в даному прикладі таку прикидку зробити не тао і просто Можна було б почати з реалізації […]

Повідомлення про помилки

Значення, яке свідчить про помилку(Error value), – це результат обробки формули, яку Excel не в силах обчислити коректно Всі сім стандартних повідомлень про помилки в формулах представлені в табл 122 Таблиця 122 Помилки при обробці формул

Робота з електронною таблицею в Visual C # (Sharp)

Тепер, коли інтерфейси та їх реалізації готові, ми можемо використовувати елерони таблицю Для прикладу візьмемо таблицю для обчислення середнього по нору чисел, після чого обчислимо відхилення кожного числа від середнього значення Таблиця обчислює середнє значення набору чисел, яке потім віднімається від кожного числа набору Приклад демонструє зчитування всієї таблиці, щоб отримати середнє значення, і зчитування […]