Обробники переривань

Функція, яку виконує ядро ​​у відповідь на певне переривання, називаєтьсяобробником переривання (interrupt handler)мул іпідпрограмою обслуговування переривання (interrupt service routine) Кожному пристрою, яке генерує переривання, відповідає свій обробник переривання Наприклад, одна функція обробляє переривання від системного таймера, а інша – переривання, згенеровані клавіатурою Обробник переривання для якого-небудь пристрою є частиною драйвера цього пристрою – коду ядра, […]

Написання обробника переривання

Наступне опис є типовим для обробника переривання static irqreturn_t intr_handler (int irq, void *dev_id, struct pt_regs *regs) Зауважимо, що воно має відповідати аргументу, який передається у функцію request_ir q () Перший параметр, irq, – це чисельне значення номера переривання, яке обслуговується обробником Зараз цей параметр практично не використовується, крім хіба що при друку повідомлень Для […]

Scribble, третя спроба C + + Builder

Третя версія програми Scribble дозволить скомбінувати малювання ліній і копіювання растрових малюнків Результати цього експерименту можна побачити на рис 25, на якому показана форма Scribble3 після того, як на неї було додано декілька растрових малюнків і намальована складна фігура з ліній Повний вихідний текст програми Scribble3 можна знайти на супровідному компакт-диску в каталозі Chapter1 \ […]

Додавання кнопки C + + Builder

Останній штрих в цьому прикладі – додавання на форму нової кнопки Створення кнопки не відрізняється від створення мітки або поля введення Але нам хотілося б знати про те, що користувач натискає кнопку Для цього нам потрібно вміти створювати обробник події натискання на кнопку і асоціювати цей обробник з подією OnClick