Оператор goto в Visual C # (Sharp)

Оператор goto дозволяє передавати управління з одного місця коду в інше У минулому, коли не було обєктів, методів та інших просунутих конструктивів програмування, розробники використовували оператор goto, тому що у них не було іншого виходу В даний час багато розробники програмного забезпечення недолюблюють оператор goto Вони вважають його використання прнаком неохайного програмування, і що його […]

Редагування програм – ЧАСТИНА 11

Cc Ct Перемикає засоби автоматичної вставки перекладу рядка і голодного видалення одночасно (c-toggle-auto-hungry-state) Мінлива c-hungry-delete-key каже, чи включено засіб голодного видалення 22154  Інші команди режиму C CMh Поміщає мітку в кінці визначення функції, а точку на початку (c-mark function)

ФОРМАТ ТЕКСТУ ПРОГРАМИ

Кожен оператор програми записується з нового рядка, на початку якої вказується його номер Деякі системи з Бейсиком для мікроЕОМ дозволяють вказувати кілька операторів в одному рядку оператори розділяються двокрапкою (:), та номер вказується тільки для першого оператора, наприклад:

Порозрядні операції

Існують наступні бінарні порозрядні операції: & поразрядное І | Поразрядное включає АБО ^ Поразрядное виключає АБО (XOR) Крім того, є унарний оператор доповнення ~, який змінює стан кожного біта операнда на протилежне Доповнення цілого значення 0x00003333 дорівнює 0xffffcccc

ПРОСТІ ОПЕРАТОРИ IF

Обговорювалися до цих пір програми мали дуже просту структуру – послідовність дій, подібну ілюстрованої у наведеному вище прикладі в розд 31 Ця структура, або, скоріше, відсутність змістовної структури, не дозволяє вирішити багато завдань Проте на додаток до неї існує можливість проводити перевірку виконання умов за допомогою оператора IF, що дозволяє розробляти більш різнобічні програми

ОГЛЯД КОНЦЕПЦІЇ тризначні ЛОГІКИ

У цьому розділі описуються принципові компоненти концепції тризначною логіки стосовно до проблеми відсутньої інформації Почнемо обговорення (у двох наступних підрозділах) з розгляду впливу невизначених значень (тобто UNK) на обчислення логічних виразів

Пріоритет і асоціативність операторів

Пріоритетом (precedence) оператора називається порядок, в якому він виконується по відношенню до інших операторів Різні оператори мають різні пріоритети Наприклад, пріоритет умовних операторів вище, ніж у логічних, тому ви можете написати if (i &gt&gt= min &amp&amp i &lt&lt= max)

Логічні оператори

Іноді, щоб прийняти рішення, необхідно перевірити більше одного умовного виразу Наприклад, якщо назва штату Техас (Texas) або Каліфорнія (California), потрібно додати податок штату до ціні кожного товару в магазині Це прикладлогічного чи – Або Техас або Каліфорнія Це працює так – якщо будь-яке з двох умов істинно (true), результат всього виразу – теж істина (true)

ОПЕРАТОРИ, ВЕРСІЇ І сигнатури

Як було відзначено в розділі 203, кожен конкретний оператор може мати багато різних версій реалізації, які приховані від користувача Це означає, що в міру просування по шляху від деякого супертіпа т до деякого підтипу T в ієрархії типів необхідно мати (з багатьох причин), щонайменше, право на повторну реалізацію операторів типу т для типу T. Як […]

ОПЕРАТОР PRINT

Оператор PRINT У викличе зображення (або печатка) вмісту змінної В на екрані ВТУ На відміну від оператора INPUT, в оператор PRINT можна включати досить складні вирази Ці вирази обчислюються, і результат обчислень друкується Наприклад, якщо В містить 5, то в результаті виконання оператора