ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ

Мова COMAL розроблявся як серія розширень стандартного Бейсика Він включає в себе стандартні керуючі структури мов, подібних Алгола (наприклад, Паскаля), форма яких спрощена для більшої відповідності з прийнятим в Бейсике стилю записи операторів Оператори мови COMAL, що виконують ті ж дії, що й більшість операторів Бейсика, повинні розташовуватися в одному рядку, але це правило не […]

РОБОТА З МАТРИЦЯМИ

У цій главі обговорюються двовимірні масиви, звані матрицями Матрична алгебра має справу з одновимірними масивами, званими векторами Розміри всіх векторів і матриць повинні бути оголошені в операторі DIM до того, як ними будуть користуватися (див підрозд 411) Перед роботою з масивами зверніться в підрозділ 412 щодо початкового значення індексів, так як матричні функції обробляють лише […]

Програмування пристроїв з послідовним уведенням-висновком BASCOM-8051

В інших розділах багато приділялося уваги проблемам введення-виведення через послідовні інтерфейси Було наведено багато прикладів програм, що використовують оператори послідовного введення- виводу Тому в цьому розділі розглянемо тільки, що залишилися невирішеними, питання Головний, з яких – як працюють оператори Shiftin і Shiftout Bascom, і чим вони відрізняються один від одного

Типи DISTINCT

Мова SQL підтримує два різновиди визначаються користувачем типів – типи DISTINCT та структуровані типи обидва ці типи определяются13 за допомогою оператора CREATE TYPE розглядаються в цьому підрозділі, а структуровані типи – наступного (ключове слово DISTINCT записано тут прописними буквами, щоб підкреслити, що дане слово не використовується в цьому контексті у своєму звичайному природному мовному сенсі […]

ОПЕРАТОРИ FOR-NEXT

У мові Бейсік передбачена пара операторів, що забезпечують побудову циклу того ж виду, що і в наведеному вище прикладі (див розд 33) Це оператори FOR і NEXT, які облямовують групу операторів, складають тіло циклу Наприклад, наведену вище програму можна з їх допомогою переписати у вигляді

ЧИТАННЯ ПРОГРАМИ

Одним з найважливіших якостей, які потрібні від Вас як від програміста, є вміння читати програми і отримувати певне уявлення про їх функції Ви повинні вміти розпізнати Шматки програми і визначити їх призначення, не збиваючись через невдалого вибору імен змінних або формату тексту програми У міру накопичення досвіду Ви виявите, що після деякої модифікації ці шматки […]

Поліморфізм і заменяемости

У цьому розділі розглядаються два важливих поняття, поліморфізм і заменяемость, які разом складають основу для досягнення того переваги повторного використання коду, яке було коротко згадано в розділі 201 Необхідно відразу зазначити, що ці два поняття фактично являють собою лише різні способи трактування однієї і тієї ж теми Але так чи інакше, почнемо з розгляду поняття […]

ВПРОВАДЖЕННЯ ОПЕРАТОРІВ SQL

У більшості продуктів SQL оператори мови SQL можуть виконуватися як безпосередньо (Тобто інтерактивно, з підключеного терміналу), так і у вигляді частини прикладної програми (тобто оператори SQL можуть бути впровадженими, а значить, можуть змішуватися з операторами базової мови цієї програми) Програми, що використовують впроваджені оператори SQL, можуть бути написані на багатьох базові мови стандарт SQL включає […]

Типи і реляційна модель

ПриміткаПри першому прочитанні книги читач може побажати ознайомитися з цією главою лише коротко Сама ця глава по праву займає місце, відведене їй в даній частині, але значний обєм представленого в ній матеріалу фактично не буде потрібно до глави 20 частини V і глав 25-27 частини VI

ОПЕРАТОРИ і реляційна модель

Досі всі визначення операторів, що застосовувалися в цій главі, ставилися або до селекторам, або до операторам ТНЕ_, а тепер розглянемо визначення операторів в цілому Як перший приклад нижче показаний визначається користувачем оператор ABS для вбудованого типу RATIONAL