КОМАНДИ

Команди представляють собою інструкції, які даються безпосередньо системі з Бейсиком, керуючої роботою ЕОМ (на деяких машинах може додатково існувати операційна система, наприклад СР / М, якої пересилаються команди) Команди відрізняються від операторів мови Бейсік відсутністю номерів рядків

ФОРМАТ ТЕКСТУ ПРОГРАМИ

Кожен оператор програми записується з нового рядка, на початку якої вказується його номер Деякі системи з Бейсиком для мікроЕОМ дозволяють вказувати кілька операторів в одному рядку оператори розділяються двокрапкою (:), та номер вказується тільки для першого оператора, наприклад:

КЕРУЮЧІ ОПЕРАТОРИ І КОНСТРУКЦІЇ

298 АЛГОРИТМ ЯК СУКУПНІСТЬ БАЗОВИХ СТРУКТУР Програма та її окремі частини створюються на основі алгоритмів Фактично програма це кодування деякого алгоритму або групи алгоритмів З цього випливає, що до написання коду необхідно розробити і записати (останнє не всег

Модульне програмування

Попередні глави містили введення в програмування і опис більшості властивостей мови програмування Бейсік, знання яких достатньо для розробки та написання простих програм У гол 3 були представлені структограмми, які є чудовим способом наочного подання ефекту комбінування невеликих груп операторів Бейсика У поєднанні з методом покрокової деталізації, представленим в розд 36, структограмми можуть служити також корисним […]

Пріоритет і асоціативність операторів

Пріоритетом (precedence) оператора називається порядок, в якому він виконується по відношенню до інших операторів Різні оператори мають різні пріоритети Наприклад, пріоритет умовних операторів вище, ніж у логічних, тому ви можете написати if (i &gt&gt= min &amp&amp i &lt&lt= max)

ТРАСУВАННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

У програмах, де досить багато операторів IF, циклів FOR-NEXT і підпрограм, утворюється значна кількість колій, по яких може піти їх виконання Якщо не виводити проміжні результати за допомогою операторів PRINT, то при виникненні помилки важко визначити, по яким саме шляхом йшло перед цим виконання програми Деякі системи забезпечують зручний спосіб отримання подібної інформації з

Оператори відносини і умовний оператор

У Java є стандартний набір операторів відносини і умовних операторів: > більше > = Більше або дорівнює < менше < = Менше або дорівнює == Одно ! = Не дорівнює Всі ці оператори повертають логічні значення Унарний оператор інвертує логічну величину, і, отже, true – це те ж саме, що і false Перевірка логічних величин […]

Стиль надійного програмування за допомогою Bascom

При програмуванні рекомендується використовувати прості і надійні програмні конструкції, тк в складних конструкціях, при екзотичному поєднанні типів змінних, є велика ймовірність здійснити власну помилку або отримати помилку при компіляції Останнє обумовлено можливістю помилок в рідко вживаних, а отже і мало перевірених операторах або поєднаннях параметрів Крім того, роботу часто вживаних операторів легше представляти і простіше […]

ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ

Мова COMAL розроблявся як серія розширень стандартного Бейсика Він включає в себе стандартні керуючі структури мов, подібних Алгола (наприклад, Паскаля), форма яких спрощена для більшої відповідності з прийнятим в Бейсике стилю записи операторів Оператори мови COMAL, що виконують ті ж дії, що й більшість операторів Бейсика, повинні розташовуватися в одному рядку, але це правило не […]

РОБОТА З МАТРИЦЯМИ

У цій главі обговорюються двовимірні масиви, звані матрицями Матрична алгебра має справу з одновимірними масивами, званими векторами Розміри всіх векторів і матриць повинні бути оголошені в операторі DIM до того, як ними будуть користуватися (див підрозд 411) Перед роботою з масивами зверніться в підрозділ 412 щодо початкового значення індексів, так як матричні функції обробляють лише […]