Розширення файлів, що застосовуються в INFORMIХ, Informix, Бази даних, статті

file.err лістинг з помилками компіляції програми, форми або звіту. table.unl дані з таблиці в упакованому ascii форматі. database.dbs база даних (директорія, що містить файли з таблицями, з файлами індексів, і системними ка- талогамі. У директорії бази даних лежать:

Процедури і функції RX_lib

Список процедур і функцій (з коротким описом призначення) модулів AppUtils, BdeUtils, BoxProcs, ClipIcon, DateUtil, DBFilter, DBUtils, FileUtil, MaxMin, Parsing, PickDate та ін