Оптимізація мережевий графіки, Web Design, Інтернет-технології, статті

Формати граф-файлів GIF оптимізація JPG оптимізація Людина сприймає 95% надходить до нього ззовні інформації візуально у вигляді зображення, тобто "графічно". Таке подання інформації за своєю природою більш наочно і легше сприймається ніж чисто текстове, хоча текст це теж графіка. Однак в силу відносно невисокою пропускної здатності існуючих каналів зв'язку, проходження графічних файлів за ним вимагає […]