Опис організаційної структури підприємства – у форматі функціональної моделі СА ERwin Process Modeler. Частина 1, CASE-засоби (моделювання), Програмування, статті

© Дубейковскій В.І., аналітик відділу впровадження та консалтингу компанії “Інтерфейс” У ПОРЯДКУ ОБГОВОРЕННЯ Вичерпний опис [1] тієї чи іншої організаційно-технічної системи [2] (того чи іншого підприємства) передбачає формування наступних документів:

Створення організаційної діаграми в AllFusion Process Modeler (раніше BPwin) на основі імпортованих даних, Комерція, Різне, статті

Зміст Введення Прийняті допущення Попередня оптимізація Excel-таблиць для імпорту в AllFusion Process Modeler (раніше BPwin). Імпорт даних в AllFusion Process Modeler в словники Role Group і Role. Введення додаткових даних в словник Role для підвищення наочності організаційної діаграми Створення першого варіанта організаційної діаграми за допомогою Майстра Organization Chart Wizard. Налаштування організаційної діаграми для підвищення її […]

Опис організаційної структури підприємства – у форматі функціональної моделі СА ERwin Process Modeler. Частина 2, CASE-засоби (моделювання), Програмування, статті

© Дубейковскій В.І., аналітик відділу впровадження та консалтингу компанії “Інтерфейс” Інформаційна бідність традиційної оргдіаграмму (на діаграмі відсутня будь-яка деталізує інформації про взаємини суб’єкта й об’єкта управління) ускладнює можливість активної оптимізації одного з головних проектних документів, що визначають пристрій виробничої системи.