Операція «видавлювання по перетинах» – КОМПАС в DELPHI

Інтерфейс ksEntityColection служить для опису масиву обєктів Кожен елемент в цьому масиві представляє собою інтерфейс ksEntity, описує той чи інший обєкт Інтерфейс ksEntityCollection не має властивостей Розглянемо основні його методи Add  – Додає обєкт в кінець масиву Інтерфейс додається

Ухил – КОМПАС в DELPHI

Параметри ухилу задаються за допомогою інтерфейсу ksInclineDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity, що описує ухил Розглянемо властивості інтерфейсу ksInclineDefinition angle – Кут ухилу Являє собою кут між нахиляючоїся гранню і нормаллю до площини основи ухилу

Операція «перетин ескізом» – КОМПАС в DELPHI

Параметри операції «перетин ескізом» задаються за допомогою інтерфейсу ksCutBySketchDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity, що описує дану операцію Розглянемо властивості інтерфейсу ksCutBySketchDefinition direction – Напрям відсікання Якщо значення даної властивості TRUE, то має місце прямий напрямок Якщо ж значення даного

Операція «вирізування видавлюванням» – КОМПАС в DELPHI

Параметри операції «вирізування видавлюванням» (ksCutExtrusionDefinition) Параметри операції «вирізування видавлюванням» задаються за допомогою інтерфейсу ksCutExtrusionDefinition Його повертає метод GetDefinition інтерфейсу ksEntity, що описує дану операцію

Приклад 2. Горизонтальний розмір з квалітетом і відхиленнями – КОМПАС в DELPHI

Давайте змінимо розглянуту в минулому розділі програму так, щоб вона виводила квалітет і відхилення проставляється розміру У цьому випадку її код прийме вигляд: var kompas: KompasObject Document2D: ksDocument2D Char255: ksChar255 DynamicArray: ksDynamicArray LDimParam: ksLDimParam

Радіальний розмір – КОМПАС в DELPHI

Для побудови радіального розміру використовується метод ksRadDimension інтерфейсу ksDocument2D В якості єдиного параметра даний метод приймає интерфес параметрів радіального розміру ksRDimParam Ми розглядали цей інтерфейс в попередньому розділі Повторюватися я не буду

Операція «приклеювання обертанням» – КОМПАС в DELPHI

Параметри операції «приклеювання обертанням» задаються інтерфейсом ksBossRotatedDefinition Його повертає метод GetDefinition інтерфейсу ksEntity Інтерфейс ksBossRotatedDefinition аналогічний інтерфейсу ksBaseRotatedDefinition, який ми розглядали в главі 58

Операція видавлювання – КОМПАС в DELPHI

У тому випадку, якщо інтерфейс ksEntity описує обєкт «базова операція видавлювання» (o3d_baseExtrusion), то його метод GetDefinition () повертає інтерфейс ksBaseExtrusionDefinition У даного інтерфейсу всього одна властивість directionType – Задає напрямок видавлювання У таблиці нижче представлені допустимі значення даної властивості

Скруглення – КОМПАС в DELPHI

Параметри скругления задаються за допомогою інтерфейсу ksFilletDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity, що описує зкруглення Розглянемо властивості інтерфейсу ksFilletDefinition radius – Радіус скруглення tangent – Ознака продовження скругления по дотичних ребрах Якщо значення цієї властивості дорівнює TRUE, то зкруглення триває по дотичних ребрах Якщо ж значення цієї властивості одно FALSE, то зкруглення не […]

Приклад 6. Довільний лінійний розмір – КОМПАС в DELPHI

З горизонтальним і вертикальним розмірами будемо вважати, що розібралися Але як бути, якщо нам потрібно проставити розмір довільно нахиленого відрізка Це теж досить легко розвязувана задача Нижче наводиться фрагмент програми, що вирішує цю задачу var