Захист уявлень

Уявлення створюються для управління доступом до даних Існує декілька параметрів захисту даних і додатків Захист даних Параметр WITH CHECK OPTION змушує пропозицію WHERE подання перевіряти вставляються, видобувні або оновлювані дані У цьому сенсі він вставляє в пропозицію WHERE двостороннє обмеження

Позначення шорсткості – КОМПАС в DELPHI

Інтерфейс ksRoughPar служить для опису основних параметрів позначення шорсткості Розглянемо його властивості ang – Кут нахилу позначення шорсткості до вертикальної осі На малюнку нижче показаний цей кут

Операція видавлювання – КОМПАС в DELPHI

У тому випадку, якщо інтерфейс ksEntity описує обєкт «базова операція видавлювання» (o3d_baseExtrusion), то його метод GetDefinition () повертає інтерфейс ksBaseExtrusionDefinition У даного інтерфейсу всього одна властивість directionType – Задає напрямок видавлювання У таблиці нижче представлені допустимі значення даної властивості

Різноманітні команди – ЧАСТИНА 8

Як і всяка програма на Ліспі, Emacs використовує багато лісповскіх змінних для зберігання внутрішніх записів Але більшість змінних, які представляють для вас інтерес, – це ті, що існують заради настройки Emacs (звичайно) не змінює значення цих змінних, замість цього ви самі встановлюєте значення, тим самим змінюючи і керуючи поведінкою деяких команд Emacs Ці змінні називаються […]

Вбудовані функції ДЛЯ РІЗНИХ ТИПІВ ДАНИХ

281 ВБУДОВАНІ МАТЕМАТИЧНІ ФУНКЦІЇ Наведені в табл 27 математичні функції застосовуються з числовими типами даних Вони мають як аргументи числові вирази і повертають (якщо при їх виконанні не виникло помилки) деякий число Математичні функції

Інформація про час в ядрі

Концепція часу для компютера є кілька невизначеною Насправді, для того щоб отримувати інформацію про час і управляти системним часом, ядро ​​повинно взаємодіяти з системним апаратним забезпеченням Апаратне забезпечення надає системний таймер, який використовується ядром для вимірювання часу Системний таймер працює від електронного еталону часу, такого як цифрові електронні годинники або тактовий генератор процесора Інтервал часу […]

Цілісність даних

Функції забезпечення цілісності даних в службі аналізу вирішують проблеми неузгодженості, які в іншому випадку могли б викликати неточне уявлення даних Служба аналізу розглядає цю неузгодженість у двох аспектах ■ Обробка порожніх значень Коли в джерелі даних зустрічаються порожні значення, чи повинні вони інтерпретуватися як нулі або залишитися порожніми значеннями

Команда Підбір параметра

За допомогою команди Підбір параметра (Goal Seek) меню Сервіс можна обчислити невідоме значення певного параметра, який задовольняє підсумкового бажаного результату Припустимо, потрібно дізнатися, яку максимальну позику вам за коштами взяти в банку, якщо термін погашення дорівнює 30 рокам, процентна ставка становить 6,5%, а розмір щомісячних виплат не перевищує $ 2000 Щоб відповісти на це питання, […]

Робота з даними

в службі звітності SQL Server 2005 озброїла творців звітів можливістю використання безлічі джерел даних різних типів Використовуючи параметри і вирази, можна постачити користувачів звітів елементами керування вмістом звіту, а також іншими засобами управління звітом У цьому розділі буде продемонстровано, як створити набори даних за допомогою джерел SQL і XML, як створити і використовувати параметри для […]

СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР І ФУНКЦІЙ

Процедури і функції мають схожу структуру: Процедура | Функція Імя ([[3начіт] Парам1 = [значення ^]], .., [[Знач] Парампі=  [значеніеп]]) [Експорт] [Невиконувані оператори оголошення змінних] [Виконувані оператори] КонецПроцедури | КонецФункции