Осьова лінія – КОМПАС в DELPHI

Інтерфейс ksMathPointParam використовується для завдання параметрів якоїсь математичної точки Від звичайної точки вона відрізняється тим, що не показується на кресленнях Отримати інтерфейс ksMathPointParam можна за допомогою методу GetParamStruct інтерфейсу KompasObject Для цього в якості єдиного параметра данномуметоду потрібно передати значення константи ko_MathPointParam

Лямбда-вирази в Visual C # (Sharp)

Тепер ми готові розглянути рішення проблеми цієї глави за допомогою лямбдираженій, в основі яких лежать ті ж ідеї, що і для анонімних методів Дее наводиться код прикладу для обчислення поточної суми і максимального лю, модифікований з використанням лямбда-виразів:

Операція «приклеювання обертанням» – КОМПАС в DELPHI

Параметри операції «приклеювання обертанням» задаються інтерфейсом ksBossRotatedDefinition Його повертає метод GetDefinition інтерфейсу ksEntity Інтерфейс ksBossRotatedDefinition аналогічний інтерфейсу ksBaseRotatedDefinition, який ми розглядали в главі 58

Просунуті налаштування GNOME

Як я говорив на самому початку, основна ідеологія GNOME – сховати все зайве від користувача, надавши йому готову середу За це його люблять і за це недолюблюють ті користувачі, які бачать своє робоче оточення по-іншому Всі налаштування робочого середовища зберігаються у файлах XML-стандарту (від англ Extensible Markup Language – «розширювана мова розмітки»), системних і розміщених […]

Позначення шорсткості – КОМПАС в DELPHI

Інтерфейс ksRoughPar служить для опису основних параметрів позначення шорсткості Розглянемо його властивості ang – Кут нахилу позначення шорсткості до вертикальної осі На малюнку нижче показаний цей кут

Скруглення – КОМПАС в DELPHI

Параметри скругления задаються за допомогою інтерфейсу ksFilletDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity, що описує зкруглення Розглянемо властивості інтерфейсу ksFilletDefinition radius – Радіус скруглення tangent – Ознака продовження скругления по дотичних ребрах Якщо значення цієї властивості дорівнює TRUE, то зкруглення триває по дотичних ребрах Якщо ж значення цієї властивості одно FALSE, то зкруглення не […]

Кінематична операція приклеювання – КОМПАС в DELPHI

Параметри кінематичної операції приклеювання задаються за допомогою інтерфейсу ksBossEvolutionDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity, що описує дану операцію Інтерфейс ksBossEvolutionDefinition повністю аналогічний інтерфейсу ksBaseEvolutionDefinition (див главу 66)

Пошук рішення – ЧАСТИНА 1

Пошук рішення – надбудова, що входить в комплект поставки Excel Її основним призначенням є вирішення лінійних і нелінійних задач оптимізації Для лінійних задач використовується симплекс-метод, для задач цілочисельного програмування – метод гілок, меж і для нелінійних задач – метод наведеного градієнта

Використання 3D камери в Processing

Працюючи в 3D, ви можете переміщати і вертіти обєкти в просторі або добитися того ж візуального ефекту за допомогою камери У цьому прикладі ми створимо невелику композицію і пограємо з функцією camera () Як це робиться Як звичайно, починаємо з установки вікна OpenGL розміром 640 x 480 пікселів Потім нам буде потрібно оголосити дві речові […]

Операція «приклеювання по перетинах» – КОМПАС в DELPHI

Параметри операції «приклеювання по перетинах» описуються інтерфейсом ksBossLoftDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity, що описує дану операцію Інтерфейс ksBossLoftDefinition повністю аналогічний інтерфейсу ksBaseLoftDefinition (див главу 63)