Програмування переривань Bascom-8051

Система переривань процесора 8051 забезпечує ефективну обробку зовнішніх подій і процесів з тимчасовим поділом За допомогою програм переривань вирішується широке коло завдань, в основі яких лежить паралельна відпрацювання кількох процесів, і звязок дій і подій з відмітками реального часу Bascom дозволяє повністю використовувати можливості системи переривань як стандартних, так і більш старших моделей При програмуванні […]

Нижні половини

Завдання обробки нижніх половин – це виконати всю повязану з перериваннями роботу, яку не виконав обробник переривання В ідеальній ситуації – це майже вся робота, так як необхідно, щоб обробник переривання виконав по можливості меншу частину роботи (тобто виконався максимально швидко) і швидше повернув управління

Обробники переривань

Функція, яку виконує ядро ​​у відповідь на певне переривання, називаєтьсяобробником переривання (interrupt handler)мул іпідпрограмою обслуговування переривання (interrupt service routine) Кожному пристрою, яке генерує переривання, відповідає свій обробник переривання Наприклад, одна функція обробляє переривання від системного таймера, а інша – переривання, згенеровані клавіатурою Обробник переривання для якого-небудь пристрою є частиною драйвера цього пристрою – коду ядра, […]

Структура тексту програми Bascom-8051

Bascom не предявляє строгих вимог до розташування функціональних модулів в тексті програми Єдина вимога (у багатьох випадках теж необовязкове) полягає в наступному: оголошення програмного обєкта має передувати його використанню, тобто бути вище по тексту Для зручності програмування краще застосовувати однакову схему побудови програм Це дуже зручно, оскільки дозволяє зберігати наступність і забезпечити більш просту трансформацію […]

Написання обробника переривання

Наступне опис є типовим для обробника переривання static irqreturn_t intr_handler (int irq, void *dev_id, struct pt_regs *regs) Зауважимо, що воно має відповідати аргументу, який передається у функцію request_ir q () Перший параметр, irq, – це чисельне значення номера переривання, яке обслуговується обробником Зараз цей параметр практично не використовується, крім хіба що при друку повідомлень Для […]

Управління переривань

У ядрі Linux реалізовано сімейство інтерфейсів для керування станами переривань в машині Ці інтерфейси дозволяють забороняти переривання для поточного процесора або маскувати лінію переривання для всієї машини Ці функції дуже сильно залежать від апаратної платформи і знаходяться в файлах

Не потрібно переривати, ми майже закінчили!

У цьому розділі були розглянуті переривання, апаратні ресурси, які використовуються пристроями для подачі асинхронних сигналів процесору Переривання використовуються апаратним забезпеченням, щоб  перервати роботу операційної системи Більшість сучасного апаратного забезпечення використовує переривання, щоб взаємодіяти з операційною системою Драйвер пристрою, який управляє деяким обладнанням, повинен зареєструвати обробник переривання, щоб відповідати на ці переривання і обробляти їх Робота, […]

Обробка нижніх половин і відкладені дії

попередньому розділі були розглянуті обробники переривань – механізм ядра, який дозволяє вирішувати завдання, повязані з апаратними перериваннями Звичайно, обробники переривань дуже корисні і є необхідною частиною ядра Однак, у звязку з деякими обмеженнями, вони являють собою лише частину процесу обробки переривань Ці обмеження включають сліду-

Реализациясистемыобработкипрерываний

Можливо, не викличе здивування, що реалізація системи обробки переривань в операційній системі Linux дуже сильно залежить від апаратної платформи Вона залежить від типу процесора, типу контролера переривань, особливостей апаратної платформи і пристрою самої обчислювальної машини

Механізм відкладених переривань (softirq) – ЧАСТИНА 2

Головна причина використання відкладених переривань – масштабованість Якщо немає необхідності масштабироваться на нескінченну кількість процесорів, то краще використовувати механізм тасклетов Тасклети – Це відкладені переривання, для яких обробник не може виконуватися паралельно на декількох процесорах