Вбудованих функцій перетворення типів даних

Як ми бачили, у виразах з операндами різних типів даних перетворення типів виконуються автоматично відповідно з описаними в розд 25 правилами При цьому тип виразу визначається типом його першого операнда Використовуючи таке властивості виразів 1С, можна вирішувати питання перетворення типів даних, такі, як перетворення число рядок, дата число і зворотні Покажемо це на прикладах

Кодові таблиці символів в Visual C # (Sharp)

Для зберігання одного символу потрібно 16 біт памяті, а обсяг памяті, займатися рядком, залежить від кількості символів в рядку Наприклад, для зберігання рядки довжиною в 10 символів вимагається 160 біт памяті Тип string є ссочним типом Так як для зберігання одного символу відводиться 16 біт, то текст можна зберігати у величезній різноманітності форматів У даному […]

Об’єднання XML-файлів моделі і перетворень

Деякі прогнозні моделі будуються з використанням даних, які різними способами модифіковані або перетворені Для того щоб коректно застосувати ці моделі до інших наборів даних, необхідно також виконати ті ж перетворення для набору даних, що підлягає скорингу, або ці перетворення повинні також

Глосарій по криптографії, Криптографія, Security & Hack, статті

Андрій Винокуров Асиметрична криптосистема (asymmetric cryptographic system)

Інструменти – не головне, Комерція, Різне, статті

«Концепція стрункого виробництва відома в основному своїми інструментами, проте їх впровадження часом перетворюється в самоціль, що призводить до провалу перетворень. Насправді метою перетворень має стати формування культури постійного вдосконалення, а її можна досягти тільки за однієї умови: якщо застосування інструментів, ретельно відібраних з урахуванням специфіки галузі, буде супроводжуватися організаційними перетвореннями і зміною поведінки співробітників. »