Ухил – КОМПАС в DELPHI

Параметри ухилу задаються за допомогою інтерфейсу ksInclineDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity, що описує ухил Розглянемо властивості інтерфейсу ksInclineDefinition angle – Кут ухилу Являє собою кут між нахиляючоїся гранню і нормаллю до площини основи ухилу

Кінематична операція приклеювання – КОМПАС в DELPHI

Параметри кінематичної операції приклеювання задаються за допомогою інтерфейсу ksBossEvolutionDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity, що описує дану операцію Інтерфейс ksBossEvolutionDefinition повністю аналогічний інтерфейсу ksBaseEvolutionDefinition (див главу 66)

Зміщена площину – КОМПАС в DELPHI

Зміщена площину являє собою площину, розташовану паралельно заданій площині (вона називається базовою) і віддалену від неї на фіксовану відстань (зміщення) Параметри зміщеною площині описуються інтерфейсом ksPlaneOffsetDefinition Цей інтерфейс повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity Розглянемо властивості інтерфейсу

Операція «приклеювання по перетинах» – КОМПАС в DELPHI

Параметри операції «приклеювання по перетинах» описуються інтерфейсом ksBossLoftDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity, що описує дану операцію Інтерфейс ksBossLoftDefinition повністю аналогічний інтерфейсу ksBaseLoftDefinition (див главу 63)

Дзеркальне відображення елементів деталі щодо площини – КОМПАС в DELPHI

Згідно документації КОМПАС 8 параметри дзеркального відображення елементів деталі щодо площини задаються за допомогою інтерфейсу ksMirrorDefinition Однак в модулі ksTLBpas його немає Замість нього в цьому модулі описаний інтерфейс ksMirrorCopyDefinition з точно таким же прототипом У більш нових версіях компаси (11 і 13) дана помилка усунена

Операція «вирізування обертанням» – КОМПАС в DELPHI

Параметри операції «вирізування обертанням» задаються за допомогою інтерфейсу ksCutRotatedDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity Інтерфейс ksCutRotatedDefinition дуже похід на інтерфейс ksBaseRotatedDefinition (див главу 58) Але, на відміну від останнього має

Вісь на перетині двох площин – КОМПАС в DELPHI

Параметри осі, утвореної в результаті перетину двох площин описуються інтерфейсом ksAxis2PlanesDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity Властивостей у інтерфейсу ksAxis2PlanesDefinition немає Розглянемо його основні методи

Кінематична операція витискування – КОМПАС в DELPHI

Параметри кінематичної операції видавлювання задаються за допомогою інтерфейсу ksBaseEvolutionDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity, що описує цю операцію У інтерфейсу ksBaseEvolutionDefinition всього одна властивість

Нахилена площину – КОМПАС в DELPHI

Нахилена площину являє собою площину, розташовану під заданим кутом по відношенню до базової площини Параметри нахиленій площині задаються інтерфейсом ksPlaneAngleDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity У інтерфейсу ksPlaneAngleDefinition всього одна властивість

Кінематична операція вирізання – КОМПАС в DELPHI

Параметри кінематичної операції вирізування задаються за допомогою інтерфейсу ksCutEvolutionDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity, що описує цю операцію Єдина відмінність інтерфейсу ksCutEvolutionDefinition від ksBaseEvolutionDefinition полягає в тому, що у першому зявилося одне