Бібліографія і список літератури

писок літератури відсортований і містить деякі з найбільш цікавих і корисних книг, які близькі по темі, або доповнюють матеріал даної книги Корисність цих книг перевірена часом Деякі з них являють собою священні писання але відповідних тем, в той час як інші просто здаються автору цікавими, глибокими або цікавими Автор сподівається, що читачеві вони теж виявляться […]

Книги про ядра Unix

У цих книгах описуються принципи роботи та особливості реалізації ядер Unix У перших пяти розглянуті конкретні варіанти Unix, у двох останніх – загальні моменти всіх варіантів Unix

Графічні примітиви Стилі ліній – КОМПАС в DELPHI

Перш ніж почати будувати графічні обєкти пропоную обговорити те, якими лініями вони можуть бути накреслені Система КОМПАС пропонує кілька системних стилів ліній, кожен з яких визначається цілим позитивним числом У таблиці нижче представлені основні стилі ліній (повний їх перелік знайдете в документації):

Таблиця – КОМПАС в DELPHI

Таблиця являє собою складений обєкт, що складається з відрізків (горизонтальних і вертикальних) і текстових рядків Побудова таблиці здійснюється в три етапи: 1) запуск побудови таблиці 2) висновок (Побудова) обєктів, з яких складається таблиця 3) завершення побудови таблиці Розглянемо їх

Дуга кола Що ми будемо будувати – КОМПАС в DELPHI

У цьому розділі ми розглянемо три методи побудови дуг окружності Для кращої їх демонстрації пропоную використовувати їх для побудови однієї і тієї ж дуги Як приклад такої дуги візьмемо півколо радіуса 10 з центром в точці з координатами (100,100)

Створення карт мережі

Карта мережі дозволяє отримати уявлення про архітектуру і струк-турі мережі Зазвичай карта мережі представляє зображення мережевої топології в рамках фізичного (фізичне розташування мережевих вузлів і каналів, рис 84), канального (спосіб комутації мережевих вузлів, рис 85) і мережевого (схе-

Ламана – КОМПАС в DELPHI

Перш ніж приступити до побудови ламаної лінії нам потрібно познайомитися з двома методами інтерфейсу ksDocument2D ksPolyline і ksEndObj Почнемо з першого Ось його прототип: ksPolyline( style: Integer / / стиль лінії ламаної ): Integer

NURBS крива – КОМПАС в DELPHI

Побудова NURBS кривої дуже схоже на побудову ламаної, яке ми вже розглядали Різниця полягає лише в тому, що запуск побудови кривої здійснюється методом ksNurbs інтерфейсу ksDocument2D, а не ksPolyline як у випадку з ламаною Ось як виглядає метод ksNurbs:

Крива Безьє – КОМПАС в DELPHI

Точка кривої Безьє (ksBezierPointParam) Точки кривої Безьє виводяться не так, як звичайні точки (методом ksPoint) Це повязано з тим, що для побудови кривої одних координат точок недостатньо Кожна точка кривої описується інтерфейсом ksBezierPointParam Отримати даний інтерфейс можна за допомогою методу GetParamStruct інтерфейсу KompasObject Для цього його треба викликати з параметром ko_BezierPointParam Розглянемо деякі властивості цього […]

Побудова діаграм

Конструктор діаграм призначений для побудови діаграм за допомогою галереї діаграм або створення діаграм з окремих елементів (наприклад, осей і стовпчиків) Діаграми будуються шляхом перенесення значків з галереї діаграм або основних частин діаграм в панель макета діаграми, Велику область в діалоговому вікні «Конструктор діаграм», що знаходиться праворуч від списку змінних