ПОШУК ДАНИХ

Пошук даних у векторі і файлі виконується по ключу Як і при сортуванні, виділяють два методи пошуку:внутрішнійізовнішнійУ першому випадку весь файл знаходиться у відведеній під програму памяті ЕОМ У разі зовнішнього пошуку велика частина даних знаходиться в зовнішній памяті, наприклад на жорсткому диску

СОРТИРОВКА ТАБЛИЦІ покажчиків

Сортувати можна або самі записи файлу, або покажчики деякої допоміжної таблиці Приклад першого випадку наведено на рис 91