ПРОЕКТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

: Як було зазначено раніше, зокрема, у введенні до частини III, на думку автора, проект бази даних завжди повинен виконуватися на двох рівнях: логічному і фізичному, як описано нижче 1 Перш за все, повинен бути виконаний логічний проект На цьому рівні основ ве увага приділяється правильності реляційних визначень Таблиці повинні представляти правильні відносини, гарантуючи таким […]

Розподілені системи виявлення атак

Окремим класом систем виявлення атак є розподілені системи Їх основною відмінністю є перерозподіл функцій збору даних між кількома «агентами» – програмними датчиками, уста- новленном на вузлах інформаційної системи Агенти можуть збирати ін-формацію безпосередньо з компютера, на який вони встановлені, або аналізувати дані, передані по мережі Найбільш принциповим моментом при впровадженні розподілених СОА є організація інфор-мационного […]

Підтримка прийняття рішень

Системи підтримки прийняття рішень – Це системи, які служать для аналізу ділової інформації Їх призначення – допомогти керівникам виявити тенденції, визначити проблеми та запропонувати .. розумне рішення [229] Подібні системи створюються на основі таких теорій, як дослідження операцій, теорія поведінки і наукова теорія управління, а також за допомогою

СХОВИЩА ДАНИХ І МАГАЗИНИ ДАНИХ

Оперативні системи з базами даних зазвичай характеризуються жорсткими вимогами до продуктивності, передбачуваним рівнем загального навантаження, порівняно невеликими одиницями роботи і високим коефіцієнтом використання Системи підтримки прийняття рішень, навпаки, зазвичай мають змінюються з часом вимоги до продуктивності, непередбачуваний рівень навантаження, великі одиниці роботи і характеризуються нерегулярним використанням Через ці відмінності можуть виникнути труднощі при організації спільного […]

Пробуйте, перш ніж зробити вибір

ЕрікДорненбург У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ ДОВОДИТЬСЯ ПРИЙМАТИ БАГАТО РІШЕНЬ Якісь із них можуть бути повязані з вибором інфраструктури або бібліотеки, інші ставляться до використання конкретних шаблонів проектування У будь-якому випадку відповідальність за прийняття рішення зазвичай лежить на плечах архітектора У розхожому поданні архітектор збирає всю доступну інформацію, якийсь час розмірковує над нею, а потім прорікає […]

ЗАСОБИ SQL ДЛЯ СИСТЕМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

У спочатку опубліковану версію стандарту SQL: 1999 з самого початку були включені певні кошти OLAP (по суті, доповнення GROUPING SETS, ROLLUP і CUBE до конструкції GROUP BY, які описані в розділі 227), а через рік після публікації цієї версії в стандарт було введено багато додаткових коштів у формі Додатки OLAP до цього стандарту [2221] Виклад […]

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Бази даних підтримки прийняття рішень володіють особливими характеристиками, і головна з них полягає в тому, що такі бази даних в основному (хоча і не завжди) призначені тільки для читання Модифікація вмісту бази даних зазвичай огранивать періодичними операціями завантаження або оновлення До того ж серед цих операцій переважає операція INSERT, операція DELETE виконується вкрай рідко, а […]

Концепція інтегрованих автоматизованих систем, Комерція, Різне, статті

1. Загальні положення Як інтегрованих АСУ розглядаються системи, при створенні яких реалізований принцип спадного проектування систем, що виконують взаємозв’язані функції компонентів, які в результаті взаємодії забезпечують досягнення цілей управління. Інтегрована АСУ відрізняється насамперед методикою побудови, що забезпечує узгоджене досягнення цілей, кожна з яких не може бути досягнута за рахунок локального використання окремих видів АСУ.

Ринок інструментів BI. Думка компанії IDC, Oracle, Бази даних, статті

Ринок засобів BI не втрачає свого динамізму і залишається привабливим для інвесторів. Необхідність підтримки прийняття рішень, забезпечення швидкого доступу до більш широким діапазонам даних і оптимізації бізнес-процесів забезпечують подальше зростання інтересу до BI.

Яка інформація потрібна керівникові: два правила релевантністю (документація), Документація, Програмування, статті

У класифікації витрат для управлінських рішень ключове місце займає ознакасуттєвості інформації, Згідно з яким витрати діляться на релевантні та нерелевантні. Релевантна інформаціяістотна для прийняття рішення, тобто вона містить ті дані, які слід враховувати при підготовці інформації для менеджерів.Нерелевантні інформаціявключає несуттєві, надлишкові дані про витрати і доходи. Вони можуть призвести до двох наслідків: