Розширюваність за допомогою рівня абстракції даних

18 -J уществует досить поширена ситуація: схема бази даних проектувалася багато років або навіть десятиліть тому, і незважаючи на те, що все в організації хочуть поліпшити її структуру, це настільки ризиковано і тягне за собою такі витрати, що ніхто за це не береться А причина одна – існує занадто багато безпосередніх підключень до таблиць даних […]

Створення збережених процедур

Основною метою розробок в архітектурі клієнт / сервер є перенесення обробки якомога ближче до даних Перенесення обробки з клієнтських додатків на сервер зменшує обсяг мережевих потоків, покращує продуктивність і полегшує завдання підтримки цілісності даних

ДОДАВАННЯ ВИДІВ РОЗРАХУНКІВ У конфігурації

Кожне нарахування (утримання) задається у вигляді окремого обєкта типу ВідРасчета, хоча в принципі деякі нарахування або утримання можна було б оформити як один обєкт, наприклад для нарахування усіх премій створити в конфігурації ВР Премія і передавати процедурі ПровестіРасчет модуля ВР прапор, який вказує на вид нараховується премії

КЕРУЮЧІ СТРУКТУРИ

Звичний цикл FOR-NEXT включений в COMAL у своїй звичайній формі, але з додаванням службового слова DO (виконувати), що вказує на блоковий характер циклу, наприклад: FOR LOOP=1 TO 10 STEP 2 DO оператори NEXT LOOP Цей оператор можна записувати в одному рядку без вказівки NEXT:

Збережена процедура update

Збережена процедура Update використовує основний метод ідентифікації рядки і приймає в якості параметрів код товару і нові дані На основі цих даних вона виконує інструкцію DML UPDATE

СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР І ФУНКЦІЙ

Процедури і функції мають схожу структуру: Процедура | Функція Імя ([[3начіт] Парам1 = [значення ^]], .., [[Знач] Парампі=  [значеніеп]]) [Експорт] [Невиконувані оператори оголошення змінних] [Виконувані оператори] КонецПроцедури | КонецФункции

МОДУЛЬ ОБРОБКИ ПРОБА

Процедура Виконати належить модулю обробки Модуль обробки в загальному випадку може містити такі компоненти: • оголошення змінних модуля, які доступні в будь-якому його програмному компоненті • процедури, в тому числі і зумовлені, і функції, створені користувачем

Розподілені системи виявлення атак

Окремим класом систем виявлення атак є розподілені системи Їх основною відмінністю є перерозподіл функцій збору даних між кількома «агентами» – програмними датчиками, уста- новленном на вузлах інформаційної системи Агенти можуть збирати ін-формацію безпосередньо з компютера, на який вони встановлені, або аналізувати дані, передані по мережі Найбільш принциповим моментом при впровадженні розподілених СОА є організація інфор-мационного […]

Передача даних в збережені процедури

Збережена процедура стає тільки більш цінною, якщо використовує параметри Раніше створена збережена процедура CategoryList повертає назви всіх категорій товарів Водночас процедурі, яка витягає конкретну рядок таблиці, потрібно передавати деякий параметр (наприклад, ідентифікатор товару)

ГЛОБАЛЬНІ ІМЕНА

Імена обєктів (змінних, процедур і функцій), визначених в модулі обробки, доступні тільки в самому модулі (в модулі, наприклад, іншої обробки ці імена недоступні) Причому області дії змінних модуля і локальних змінних його програмних компонентів різні, а область дії імені процедури (функції) модуля це програмні компоненти, розташовані в модулі слідом за розглянутої процедурою (Функцією) Щоб поширити […]