Створюємо Домашнє Тварина

Давайте придумаємо і створимо клас Домашнє Тварина (по-англійськи просто Pet) Спочатку потрібно вирішити, які дії наш Pet зможе виконувати Як щодо їсти, спати і говорити (eat, sleep, say)   Ми запрограмуємо ці дії в методах класу Pet А ще ми дамо нашому домашній тварині такі аттрібути: вік (age), зростання (height), вага (weight) і колір (color)

Прив’язка до об’єкта Windows Runtime

На практиці значно частіше доводиться виконувати привязку елементів до даних, які містяться в обєкті деякого класу Ці дані можуть бути отримані з бази даних або згенеровані під час роботи додатку Створимо простий клас, що описує інформацію про співробітника:

Модулі комерційного валютного маклера та обмінного пункту готелю в додатку обміну валют в Visual C # (Sharp)

Як уже згадувалося кілька разів раніше, додаток обміну валют CurrencyTrader складається з модуля комерційного валютного маклера і модуля обмінного пункту готелю У процесі реалізації цих двох модулів ми зможемо більш детально ізіть процес використання успадкування

Реалізація класу HotelCurrencyTrader в додатку обміну валют в Visual C # (Sharp)

Різниця між класами HotelCurrencyTrader І ActiveCurrencyTrader СКЛАДАЄТЬСЯ в наявності значного спреду у першому Додавання конструктора до класу HotelCurrencyTrader Як І З класом ActiveCurrencyTrader, почнемо створювати клас HotelCurrencyTrader З додавання конструктора У конструктор HotelCurrencyTrader необхідно ДО-

Створення процесів

Як згадувалося вище, в програмах Java можуть одночасно виконуватися кілька потоків Більшість систем, на яких функціонує середу Java, також підтримують запуск декількох програм Додатки Java можуть викликати нові програми, звертаючись до однієї з двох форм методу Systemexec Кожен успішний виклик exec створює новий обєкт Process, який являє собою працюючу програму Ви можете запросити інформацію про […]

Класи Float і Double

розширюють Number і служать для представлення типів float і double у вигляді класу За рідкісними винятками, імена методів і константи збігаються для обох типів Наведений нижче список відповідає класу Float, однак float і Float усюди можуть бути замінені на double і Double відповідно, що дасть еквівалентні поля і методи для класу Double Крім стандартних методів […]

Обчислення функцій – функціональне програмування

У той час як незмінні типи і чисті функції, безсумнівно, є пезнимі, вони вимагають певного способу програмування У деяких слаях створення незмінного обєкта може бути неможливим У такому випадку можна написати код з побічними ефектами і сподіватися на краще Але є і інше рішення, засноване на тому, яким чином обчислюються функції

Додавання кімнатної угруповання програми управління освітленням в Visual C # (Sharp)

Наступний код (розташований в класі LightingController) додає комнаую угруповання: public object AddRoomGrouping(string description) { RoomGrouping grouping = new RoomGrouping { Description = description Rooms = null } _roomGroupingsInsert(grouping) return grouping ,-

Клас OutputStream

Абстрактний клас OutputStream в багатьох відношеннях нагадує InputStream він абстрагує потік байтів, що спрямовуються в приймач Клас містить наступні методи: public OutputStream() містить тільки безаргументний конструктор public abstract void write(int b) throws IOException

Клас BitSet

дозволяє створити бітовий вектор, розмір якого змінюється динамічно Фактично BitSet являє собою набір бітів зі значеннями true або false розміром до 232-1, причому спочатку всі біти дорівнюють false Для зберігання набору виділяється обсяг памяті, необхідний для зберігання вектора аж до старшого біта, який встановлювався або скидався в програмі – все перевищують його біти вважаються рівними […]