Додавання ліній тренда

Лінія тренда – Це лінія, що описує загальну тенденцію ряду даних Такою може бути лінія змінного середнього, регресії або лінія, створена за допомогою одного з різноманітних методів нелінійної апроксимації Щоб додати лінію тренду до ряду даних у діаграмі з областями, до гистограмме,

Лінійна і експонентна регресії – ЧАСТИНА 2

Рис 173 Функція ЛИНЕЙН обчислює кутовий коефіцієнт прямої залежності і точку перетину лінії регресії з віссю Y

Лінійна і експонентна регресії – ЧАСТИНА 1

В арсенал засобів Excel включені наступні пять функцій для розрахунку лінійної регресії: ЛИНЕЙН (LINEST), ТЕНДЕНЦІЯ (TREND), ПРЕДСКАЗ (FORECAST), НАХИЛ (SLOPE) і СТОШУХ (STEYX), і дві функції для розрахунку експоненційної регресії: ЛГРФПРІБЛ (LОGEST) і РОСТ (GROWTH) Всі ці функції оперують масивами даних і повертають також масив результатів Будь-яку з них можна використовувати з однією або декількома […]