ВІДНОСИНИ І ЗМІННІ ВІДНОСИНИ

Якщо припустити, що реляційна база даних – це по суті просто база даних, в якій дані представлені у вигляді таблиць (а це так і є), то виникає резонне запитання: чому ж ми називаємо таку базу даних саме реляційної, а не, скажімо, табличній Відповідь проста (фактично він був даний ще в розділі 1): термін relation (Відношення) […]

КОРОТКИЙ АНАЛІЗ ER-МОДЕЛІ

У цьому розділі коротко розглядаються деякі аспекти ER-моделі Велика частина викладається тут матеріалу взята з іншої роботи автора [149], в якій ця тема обговорюється докладніше Додаткові відомості та коментарі можна знайти в анотаціях, поміщених в список рекомендованої літератури до даної глави

Реляційних ТА ІНШІ СИСТЕМИ

Як вже було сказано вище, системи з підтримкою SQL, або просто системи SQL, в даний час стали переважаючими на ринку баз даних, і однією з важливих причин подібного стану справ є саме те, що такі системи засновані на реляційної моделі даних Тому не дивно, що в неформальному спілкуванні системи SQL часто називають просто реляційними сістемамі5 […]

Об’єднання даних про

| P Y) про введення до цієї книги я говорив, що хочу розділити I) ss £ r з вами радість розробки додатків для SQL Server У цьому розділі ви зрозумієте, що я мав на увазі Примусьте дані групуватися за потрібне чином, отримаєте відповідь на своє питання за допомогою оригінального запиту, замініть сотні рядків програми, написаної […]

РЕЛЯЦІЙНА МОДЕЛЬ

Немає ні найменшого сумніву в тому, що основою сучасної технології баз даних є реляційна модель саме завдяки наявності цієї основи дана галузь знань стає наукою Тому, за визначенням, будь-яка книга з описом основ технології баз даних, яка не включає вичерпного опису реляційної моделі, є неповною Аналогічним чином, будь-які спроби представити себе як експерта в області […]

Введення в реляційні бази даних

Як вже неодноразово зазначалося, реляційні системи базуються на формальних засадах, або теорії, яка називаєтьсяреляційної моделлю данихІнтуїтивно ясно, що, крім усього іншого, в такій системі виконуються як мінімум три умови

НЕДОСКОНАЛІСТЬ МОВИ SQL

Як зазначалося в розділі 41 цієї глави, мова SQL аж ніяк не можна назвати досконалим реляційним мовою, оскільки він має багато недоліків, викликаних численними недоробками і переробками Конкретні критичні зауваження будуть представлені в наступних розділах Відзначимо лише основний недолік, який полягає в тому, що в цілому мова SQL, строго кажучи, некоректно підтримує реляційну модель Тому […]

Базові поняття реляційної моделі даних, Інтеграція додатків і даних, Бази даних, статті

Загальна характеристика реляційної моделі даних Основи реляційної моделі даних були вперше викладені у статті Е.Кодда в 1970 р. Ця робота послужила стимулом для великої кількості статей і книг, в яких реляційна модель отримала подальший розвиток. Найбільш поширена трактування реляційної моделі даних належить К.Дейту. Згідно Дейта, реляційна модель складається з трьох частин:

Дванадцять правил Кодда, яким повинна відповідати реляційна СУБД, MS Office, Програмні керівництва, статті

Правило інформації. Вся інформація в базі даних повинна бути представлена ​​виключно на логічному рівні і тільки одним способом – у вигляді значень, що містяться в таблицях. Фактично це неформальне визначення реляційної бази даних. Правило гарантованого доступу. Логічний доступ до всіх і кожного елементу даних (атомарному значенню) в реляційної базі даних повинна забезпечуватися шляхом використання комбінації […]

Базові поняття реляційної моделі даних

Загальна характеристика реляційної моделі даних Основи реляційної моделі даних були вперше викладені у статті Є. Кодда в 1970 р. Ця робота послужила стимулом для великої кількості статей і книг, в яких реляційна модель отримала подальший розвиток. Найбільш поширене трактування реляційної моделі даних належить К. Дейту. Згідно Дейту, реляційна модель складається з трьох частин: