Приклад денормалізації списку

Другий приклад курсора в дії вирішує задачу денормалізації списку Нам потрібно отримати з дат турів Outer Banks Lighthouses розділений комами список значень у вигляді одного рядка Курсор проходить по всіх датах турів, при цьому в циклі WHILE всі дати додаються в локальну змінну @ EventDates Бітова локальна змінна @ SemiColon визначає, чи потрібен між датами […]

Обчислення і перетворення чисел BASCOM-8051

Bascom дозволяє виробляти арифметичні обчислення (додавання, віднімання, множення і деле-ня) над цілими числами (одно-, двох і четирехбайтний) і числами у форматі з плаваючою точкою У слідую- щей таблиці показане розташування байтів змінних в памяті

Арифметичні операції з датами і часом

Так як програма зберігає всі дати в числовому вигляді, їх можна використовувати у формулах точно так само, як будь-які інші значення Припустимо, потрібно обчислити дату, віддалену вперед на 200 днів від 4 липня 2004 року Для цього потрібно в клітинку А1 ввести відоме значення 40704, а в іншу клітинку – формулу = А1 +200, яка […]

Розширені параметри пошуку

Повнотекстовий пошук є потужним інструментом і надає користувачеві масу можливостей, які можна реалізувати за допомогою функцій contains і ContainsTable

Команда Підбір параметра

За допомогою команди Підбір параметра (Goal Seek) меню Сервіс можна обчислити невідоме значення певного параметра, який задовольняє підсумкового бажаного результату Припустимо, потрібно дізнатися, яку максимальну позику вам за коштами взяти в банку, якщо термін погашення дорівнює 30 рокам, процентна ставка становить 6,5%, а розмір щомісячних виплат не перевищує $ 2000 Щоб відповісти на це питання, […]

Реалізація алгоритму пошуку в глибину на Visual C # (Sharp)

Реалізація алгоритму пошуку в глибину включає створення алгоритму для прохоенія вузлів дерева У цьому алгоритмі інтенсивно застосовуються оператори принісши рішення і оператори циклу для обробки даних масиву в циклі Ці оперори широко використовуються в програмах, включаючи програми на мові С

Арифметичні вирази

В одному операторі LET можна виконувати кілька арифметичних операцій: 10LETA = 314159 * R ↑ 2 10LETV = A*B + C/21 10LETX= (Y+227)/180 У Бейсике існує строго певний порядок виконання арифметичних операцій (правила старшинства), достатньою мірою відповідний алгебраїчним правилам, і його нерозуміння може призводити до дивним на перший погляд результатами Ці правила старшинства взяті не […]

Помилки і неприємності Bascom

1 Директиви $ BAUD і $ CRYSTAL активізується тільки при використанні команд PRINT, INPUT Увага Якщо в тексті програми не застосовуються оператори PRINT, INPUT, то ініціалізація не виконується – в таймер не завантажується значення коефіцієнта ділення, що не инициализируются регістри SCON і PCON (див соотв Розділ)

УПАКОВКА І РОЗПАКОВУВАННЯ ВІДНОСИН

У даному розділі розглядаються два нових (і надзвичайно важливих) реляційних оператора, званих PACK і UNPACK Але в якості проміжного етапу на шляху до визначення цих операторів спочатку необхідно зробити короткий відступ і розглянути два простіших їх аналога, які називаються, відповідно, COLLAPSE і EXPAND Крім того, для спрощення викладу ці останні оператори будуть описані в зворотному […]

Команди утиліти DBCC

Для обслуговування SQL Server компанія Microsoft пропонує утиліту DBCC, яка налічує тридцять чотири команди У першу чергу варто ознайомитися з командою help, яка виводить на екран синтаксис всіх доступних в утиліті DBCC команд DBCC Help (CheckDB)