МЕТОД виключення Гауса

Наведемо начерк цього методу, який буде втілено у вигляді програми для ЕОМ: (а) Вибрати найбільший елемент в першому стовпці матриці А (Б) Поміняти місцями перше рівняння (рядок) з рівнянням (рядком), що містить обраний елемент При перестановці двох рядків міняються місцями і відповідні елементи правій частині b    так як порядок запису рівнянь довільний, то при такій […]