Кутовий розмір – КОМПАС в DELPHI

Інтерфейс ksADimSourceParam служить для опису параметрів того, як слід розташовувати кутовий розмір Розглянемо властивості цього інтерфейсу xc, yc – Координати центру розмірної дуги Зазвичай він збігається з вершиною кута, розмір якого проставляється

Приклад 2. Горизонтальний розмір з квалітетом і відхиленнями – КОМПАС в DELPHI

Давайте змінимо розглянуту в минулому розділі програму так, щоб вона виводила квалітет і відхилення проставляється розміру У цьому випадку її код прийме вигляд: var kompas: KompasObject Document2D: ksDocument2D Char255: ksChar255 DynamicArray: ksDynamicArray LDimParam: ksLDimParam

Радіальний розмір – КОМПАС в DELPHI

Для побудови радіального розміру використовується метод ksRadDimension інтерфейсу ksDocument2D В якості єдиного параметра даний метод приймає интерфес параметрів радіального розміру ksRDimParam Ми розглядали цей інтерфейс в попередньому розділі Повторюватися я не буду

Розмір машинного слова та типи даних

Машинне слово (word) – це кількість даних, які процесор може обробити за одну операцію Тут можна застосувати аналогію документа, що складається зсимволів (character,8 біт) історінок(Багато слів) Слово-це деяка кількість бітів, як правило 16, 32 або 64 Коли говорять про n-бітової машині, то найчастіше мають на увазі розмір машинного словаНаприклад, коли говорять, що процесор Intel Pentium […]

Радіальний розмір із зламом – КОМПАС в DELPHI

Для завдання параметрів отрисовки радіального розміру з зламом використовується інтерфейс ksRBreakDrawingParam Розглянемо його властивості ang – кут нахилу розмірної лінії до горизонталі pb – довжина зламу pt – тип стрелкі1 Метод у даного інтерфйеса всього один – Init () Він обнуляє всі властивості даного інтерфйеса і, у разі успіху, повертає значення true

Зміна розмірів дисків ВМ

Поговоримо про різні варіанти зміни розмірів віртуальних дисків різних типів Якщо у ВМ є файл-диск, то, в якому б він не був форматі, нам може захотітися збільшити його розмір, щоб дати додатково місце для гостьової ОС Робиться це просто Зайдіть у властивості ВМ, виділіть диск, який хочете збільшити Ви побачите меню вибору нового розміру і […]

Обчислення розміру PDF файлу в Processing

Уявіть, що вам потрібно створити кілька тисяч векторних зображень для друку листівок Для спрощення роботи вам, можливо, буде потрібно згенерувати PDF файл певного розміру, щоб не займатися цим вручну Як це робиться У першу чергу потрібно визначити розміри зображення Візьмемо стандартний аркуш A4 Розміри такого листа 210 x 297 міліметрів або 82677 x 116929 дюймів […]

Діаметральний розмір – КОМПАС в DELPHI

Інтерфейс ksRDimDrawingParam служить для завдання параметрів отрисовки діаметрального і радіального розмірів Розглянемо властивості цього інтерфейсу ang – Кут нахилу розмірної лінії pt1 – Тип стрелкі1 у першої кінцевий точки розмірної лінії pt22 – Тип стрілки у другої кінцевий точки розмірної лінії shelfDir – Наявність і орієнтація внесений полкі3

Приклад 4. Вертикальний розмір – КОМПАС в DELPHI

Добре Будемо вважати, що з проставлянням горизонтального розміру розібралися Перейдемо тепер до вертикального Його простановка нітрохи не складніше Ось приклад програми демонструє рішення цього завдання: var kompas: KompasObject Document2D: ksDocument2D Char255: ksChar255 DynamicArray: ksDynamicArray LDimParam: ksLDimParam

Оптимізація закупівель і запасів

Регульованими значеннями параметрів в системі управління запасами є розмір замовлення, точка замовлення, максимальний запас і періодичність (або період повторення) замовлення Під оптимальним замовленням розуміється такий розмір замовлення, при якому забезпечується мінімальна сума витрат на оформлення замовлення і зберігання запасів