ЗАСОБИ МОВИ SQL

Явна підтримка спадкування в мові SQL обмежується (тільки) одинарним спадкуванням (тільки) для структурованих типів в цій мові відсутня явна підтримка наслідування для згенерованих типів, немає явної підтримки для множинного спадкоємства і взагалі не підтримується спадкування для вбудованих типів АБО ТИПІВ DISTINCT14

ЗАСОБИ SQL ДЛЯ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ

В даний час в мові SQL відсутній поддержка9 справжніх розподілених систем баз даних Безумовно, в області обробки даних ніякої підтримки і не вимагається – Основне завдання розподіленої бази даних, з точки зору користувача, полягає в тому, щоб зберегти можливості обробки даних незмінними Проте, потрібні операції визначення даних, такі як FRAGMENT, REPLICATE І тд [156] Проте […]

Розподілені системи виявлення атак

Окремим класом систем виявлення атак є розподілені системи Їх основною відмінністю є перерозподіл функцій збору даних між кількома «агентами» – програмними датчиками, уста- новленном на вузлах інформаційної системи Агенти можуть збирати ін-формацію безпосередньо з компютера, на який вони встановлені, або аналізувати дані, передані по мережі Найбільш принциповим моментом при впровадженні розподілених СОА є організація інфор-мационного […]

Розподілені транзакції

Транзакції є ключовим елементом підтримки цілісності даних Якщо логічна одиниця роботи містить зміну даних поза локального сервера, то стандартна транзакція не зможе забезпечити атомарность операції Якщо в середині транзакції трапиться помилка, то повинен існувати механізм, здатний скасувати виконану частину роботи В іншому випадку буде записана часткова транзакція, і база даних залишиться в суперечливому стані

Розподілені обчислення на основі стека протоколів TCP / IP, Локальні мережі, статті

Андрій Лапоухов Розглянемо особливості організації розподілених обчислень. Від централізованих вони відрізняються наявністю зв’язку між процесами. Зв’язки між централізованими процесами припускають наявність поділюваної пам’яті. Класичний приклад створення буферів читання / запису при зверненні до масиву даних.

Прагматичний підхід до розробки додатків Web баз даних, Різне, Бази даних, статті

В даний час проблема розподілених обчислень вирішується або в рамках Web технологій, або DCOM / CORBA моделей. Порівняння цих рішень по вартості дає перевагу Web технологіями. Модель розподілених обчислень в рамках Web технологій, у разі реалізації доступу до бази даних на стороні сервера, можна зобразити так

Розподілений підхід у питаннях безпеки

Олексій 1. Вступ Ідея розподілених програмних компонент не нова, проте останнім часом він набуває все більшої популярності. Такого роду підхід відкриває нові можливості інформаційної обробки, але і ставить за цьому нові проблеми. Зараз все більше мережних атак спирається саме на нього, достатньо згадати серію зимових DDOS атак. Дана стаття написана з метою висвітлити специфіку побудови […]

Прагматичний підхід до розробки додатків Web баз даних

В даний час проблема розподілених обчислень вирішується або в рамках Web технологій, або DCOM / CORBA моделей. Порівняння цих рішень по вартості дає перевагу Web технологіями. Модель розподілених обчислень в рамках Web технологій, у разі реалізації доступу до бази даних на стороні сервера, можна зобразити так