Огляд AD0.NET – ЧАСТИНА 4

ВИХІДНИХ ТИПІВ money І smalmoney Nchar adWChar (string) ADO використовує один і той же еквівалент типу даних для ВИХІДНИХ ТИПІВ nchar, ntext, nvarchar І sysname Середа NET Framework для подання всіх символьних даних використовує таблицю Unicode (UTF-16)

Середа для програмування на PL / SQL

Незважаючи на набираючі обороти мови Java, основним і найбільш близьким до ядра Oracle мовою збережених процедур продовжує залишатися PL / SQL. Він цікавить розробників не тільки як спадщина минулого, але і як програмна середа, здатна найбільш ефективно взаємодіяти з збереженими даними. У версії 9 розробники Oracle не тільки ввели ряд поліпшень в засоби підтримки роботи […]

Запуск Visual Studio

  У діалоговому вікні Tools – Options – Environment – Startup (Сервіс – Параметри – Середа – Запуск) ви знайдете налаштування At startup (При запуску). Ви можете вибрати: Відкривати домашню сторінку вашого браузера (ця настройка знаходиться в Tools – Options – Environment – Web Browser (Сервіс – Параметри – Середа – Веб-оглядач)). Відкрити останнє завантажується […]