Робота з електронною таблицею в Visual C # (Sharp)

Тепер, коли інтерфейси та їх реалізації готові, ми можемо використовувати елерони таблицю Для прикладу візьмемо таблицю для обчислення середнього по нору чисел, після чого обчислимо відхилення кожного числа від середнього значення Таблиця обчислює середнє значення набору чисел, яке потім віднімається від кожного числа набору Приклад демонструє зчитування всієї таблиці, щоб отримати середнє значення, і зчитування […]

Лінійна і експонентна регресії – ЧАСТИНА 4

Щоб застосувати функцію ЧАСТОТА, задайте межі інтервалів, як робили при роботі з інструментом Гістограма, потім виділіть діапазон, в який будуть записуватися вихідні дані, – В нашому прикладі це діапазон G2: G21 Він повинен бути частиною одного стовпця, це особливість функції ЧАСТОТА Введіть формулу, і в ній в якості першого аргументу массів_данних вкажіть діапазон вихідних даних, […]

Незабудка – відкрита система архівації на базі СУБД FIREBIRD. Частина 2. (Исходники), Різне, Програмування, статті

Система НЕЗАБУДКА розробляється як безкоштовний інструмент c відкритим кодом (OPEN SOURCE) для вирішення завдань АСУТП середнього класу (до 20000 тегів) з невисокою швидкістю процесу (не потрібна реєстрація даних частіше ніж 1 раз в секунду). Вона призначена для підприємств, які мають численні об’екти.3.1 Годинна статистика по параметру.