Аргументи програми: vis, версія 2

Коли програма, написана на Сі, виконується, аргументи командного рядка стають доступні функції main як кількість argc і масив покажчиків на символьні рядки, що містять аргументи, argv Прийнято угоду про те, що argv [0] – це імя самої команди, так що argc завжди більше 0 «Корисними» ж є аргументи argv [1] .. argv [argc-1] Вам вже […]

Доступ до файлів: vis, версія 3

Дві перші версії програми vis читали тільки стандартний ввід і записували вихідні дані тільки в стандартний висновок, при цьому і введення і виведення були успадковані від оболонки Прийшов час зробити наступний крок – змінити vis так, щоб вона могла звернутися до файлу по його імені, тоді

Клас Runtime

Обєкти класу Runtime описують стан runtime-системи Java і ті операції, які вона може виконати Для отримання обєкта Runtime, що відповідає поточному runtime-контексту, слід викликати статичний метод RuntimegetRuntime Одна з операцій, виконуваних поточним runtime-контекстом, – отримання вхідного або вихідного потоку, що перекладає символи локального набору в їх Unicode-еквіваленти Багато існуючі системи працюють з національними алфавітами, що […]

Стандартний введення і виведення: vis

Багато програм читають тільки з одного входу і пишуть на один вихід для таких програм цілком достатньо пристроїв стандартного введення-виведення, і цього майже завжди вистачає для початку Розглянемо програму vis, яка копіює стандартний ввід на стандартний висновок, при цьому всі недруковані символи виводяться у вигляді \nnn, Де nnn – Восьмеричне значення символу Ця програма незамінна […]

Початкові відомості про терміналах і введенні з клавіатури

Щоб не розповідати з самого початку все про компютери, будемо вважати, що ви в загальних рисах знаєте, що таке термінал і як ним користуватися Якщо все ж будь-яка з тверджень, наведених нижче, буде незрозумілим, проконсультуйтеся з місцевим фахівцем

Дивна поведінка терміналу UNIX

Одного разу термінал може почати поводитися дивно, наприклад кожна буква виводиться двічі або жReturn не переміщує курсор на початок наступного рядка Звичайно можна виправити становище, вимкнувши і заново включивши термінал або ж вийшовши з системи і увійшовши знову Можна також прочитати опис команди stty (Set terminal options – завдання установок терміналу) у розділі 1 керівництва […]

Створення похідних рядків

Деякі з методів класу String повертають нові рядки, які почасти нагадують вихідні, але зазнали певним модифікаціям Нагадуємо, що нові рядки повинні повертатися через те, що обєкти String доступні тільки для читання Наприклад, для вилучення з рядка фрагмента, обмеженого заданими символами, може застосовуватися наступний метод:

Основні функції – ЧАСТИНА 2

Функція ROUND (ROUND) вкорочує число-аргумент до зазначеної кількості десяткових знаків Округлення виконується за стандартними правилами: цифри менше 5 просто прибираються, а замість цифр більше або рівних 5 додається 1 у попередній розряд Функція записується так:

Робота зі шрифтами і висновок текстової інформації

Будь шрифт характеризується наступними параметрами: – гарнітура (typeface) сукупність декількох накреслень символів шрифту, що мають однаковий стиль Прикладами гарнітур є Arial, Times New Roman, Courier New – розмір шрифту висота прямокутника, в якому поміщається будь-який символ шрифту

Збереження файлів даних у форматі SAS

При збереженні даннихв форматі файлу SAS застосовується спеціальна обробка Випадки спеціальної обробки: n Деякі символи допускаються до використання в іменах змінних в IBM ® SPSS ® Statistics і не допускаються в SAS, такі як @, # і $ Ці символи при експорті даних замінюються на символи підкреслення