ЕКРАН РЕКОРДІВ MRNOM – РОЗРОБКА ІГОР ДЛЯ ОС ANDROID

&nbsp Екран рекордів просто виводить пять кращих результатів, які ми зберігаємо в класі Setti ngs, плюс заголовок, що повідомляє користувачеві, що він знаходиться на екрані рекордів Ще тут є кнопка в нижньому лівому кутку, яка при натисканні повертає нас в головне меню Найцікавіше в цьому – як візуалізувати таблицю рекордів Для початку подивимося на те, […]

Класи STL: з самого початку

Перед тим, як почати писати програми з використанням STL, давайте дослідимо класи, наявні в цій бібліотеці, а також те, як ви можете їх використовувати в своїх додатках Ми будемо брати по одному класу і розглядати методи, доступні для цього класу, і застосування класу (так само як і незастосування)

Файлова система Основи

Все, що тільки є в системі UNIX, – це файл І це не таке вже через мірне спрощення, як може здатися на перший погляд Коли розроблялася перша версія системи, ще до того, як вона отримала назва, було вирішено сконцентрувати зусилля на створенні простий і зручною у використанні структури файлової системи І своєму успіху і зручності […]

Логічні шрифти. Функції виводу тексту і зміни колірних характеристик

Додатки працюють не з фізичними, а з логічними шрифтами Логічний шрифт це обєкт GDI, що містить вимоги до шрифту з боку додатки Ці вимоги аналізуються підсистемою GDI, і з допомогою драйверів шрифтів підбираються відповідні зареєстровані в системі фізичні шрифти Логічний шрифт має дескриптор За умовчанням в контекст пристрою завантажений растровий шрифт з символами змінної ширини […]

Робота зі шрифтами і висновок текстової інформації

Будь шрифт характеризується наступними параметрами: – гарнітура (typeface) сукупність декількох накреслень символів шрифту, що мають однаковий стиль Прикладами гарнітур є Arial, Times New Roman, Courier New – розмір шрифту висота прямокутника, в якому поміщається будь-який символ шрифту

Рядки та символьні масиви

Вміст рядка може відображатися на символьний масив і навпаки Часто в програмі буває необхідно попередньо побудувати рядок у масиві char, після чого створити обєкт String по вмісту цього масиву Якщо описаний нижче клас StringBuffer (що допускає запис в рядки) в якомусь конкретному випадку не підходить, існує кілька методів і конструкторів класу String, що допомагають перетворити […]

Імена змінних

Для імен змінних повинні виконуватися наступні правила: n Імя кожної змінної повинно бути унікальним дублюються імена не допускаються n можуть мати довжиною до 64 байт (символів), перший символ в імені змінної повинен бути букової або одним із символів @, #, або $ Наступні символи можуть бути будь-якою комбінацією букв, чисел, точок () і не пунктуаційних […]

Метасимволи UNIX

Оболонка розпізнає і ряд інших символів як спеціальні найчастіше зустрічається зірочка *, що повідомляє оболонці, що слід переглянути каталог в пошуку файлів з іменами, в яких на місці * варто будь-яка символьний рядок Наприклад, $ echo *

Арифметичні ОПЕРАЦІЇ ДЛЯ числові ТИПУ ДАНИХ

З кожним типом даних повязаний набір операцій З числовими даними вживаються відомі арифметичні операції *, /, +, і операція%, що повертає залишок від ділення операндів, наприклад:

Метрики фізичного шрифту

Відлік всіх розмірів виконується від базової лінії шрифту На ній знаходиться нижня межа гліфів більшості великих літер Висота шрифту tmHeight складається з надрядкового інтервалу і підрядкового інтервалу Надрядковий інтервал tmAscent – це відстань від базової лінії до верхньої межі осередку символу Під міжрядковий інтервал tmDescent – це відстань від базової лінії до нижньої межі осередку […]