Зіставлення полів моделі і полів набору даних

Щоб виконати скоринг активного набору даних, цей набір даних повинен містити поля (змінні), які відповідають всім предикторам в моделі Якщо модель, крім того, містить поля розщеплення, то набір даних також повинен містити поля, які відповідають всім полям розщеплення в моделі

Конструктор скорингу

можна використовувати, щоб застосувати модель, створену за допомогою одного набору даних, до іншого набору даних і згенерувати значення скорингу, Такі як передбачені значення та / або передбачені ймовірності для цільової змінної Як виконати скоринг набору даних за допомогою прогнозної моделі

Вибір функцій скорингу

Функції скорингу являють собою типи значень скорингу, доступні для обраної моделі Наприклад, передбачене значення цільової змінної, ймовірність передвіщеного значення або ймовірність обраного значення цільової змінної Скоринг даних з використанням прогнозних моделей

Моделі для ансамблів

Модель для ансамблю надає інформацію про моделі компонентів у ансамблі та ефективності ансамблю як єдиного цілого Малюнок 12-4 Вид Зведення для моделі