Деякі інші слухачі подій

Існують і інші слухачі в Java в пакеті javaawt, які непогано було б знати: ü  Слухач фокусу (FocusListener) посилає сигнал вашого класу, коли компонент вікна отримує або втрачає фокус Наприклад, кажуть, що текстове поле має фокус, якщо в ньому блимає курсорü  Слухач елементу (ItemListener) реагує на виборелементов в звичайному або випадаючому спіскеü  […]