ЗМІНА СТРУКТУРИ І ФОРМ ДОВІДНИКА – ЧАСТИНА 4

додамо в модуль двох наявних форм списку (розд 5332) код наступної зумовленою процедури: процедура ПриНачалеРедактированияСтроки () якщо ПустоеЗначеніе (ПріказПріем) = 0 тоді / / Відкриваємо форму документа ОткритьФорму (ПріказПріем) іначеЕслі РедактіроватьВДіалоге () = 0 тоді

МОДУЛЬ ЗВІТУ З ЗАПИТОМ

Довгий код за вибором даних прийнято заміняти запитами до файлів бази даних У СУБД загального призначення, наприклад FoxPro, запити не тільки компактніше за кодом, а й ефективніше за швидкодією В 1С остання якість запитів не настільки очевидно Результатом виконання запиту є таблиця, яка містить відібрані запитом дані На основі цієї таблиці можна, наприклад, створити звіт, […]

ПРОСТИЙ ЗВІТ ДЛЯ ДОВІДНИКА

5111 ДІАЛОГ І ТАБЛИЦЯ ЗВІТУ Сформуємо звіт, що містить дані про співробітників довідника Сотруднікі_2, мають задане освітуобр і оклад, не менший заданої величини оклВисновок здійснимо з розбивкою по цехах і їх підрозділам У межах кожного підрозділу дані відобразимо в алфавітному порядку прізвищ співробітників

ЗМІНА СТРУКТУРИ І ФОРМ ДОВІДНИКА – ЧАСТИНА 3

к = 1 двеЦіфрУмнНаК = двеЦіфр поки двеЦіфрУмнНаК < максКод цикл двеЦіфрУмнНаК = двеЦіфрУмнНаК * 10; конецЦікла / / Поки / / Наступні цифри коду нового співробітника послЦіфр = (максКод = 0, 1, максКод двеЦіфрУмнНаК / 10 + 1)

ПОРЯДОК ВИДАЛЕННЯ ЗАПИСІВ У ФОРМІ СПИСКУ

Розглянемо докладніше процес видалення записів Для видалення обраного елемента натисніть іконку Фізично, однак, елемент з довідника не видаляється, а лише позначається як кандидат на видалення При цьому система дозволяє виконувати його редагування і вибір Проставлена ​​позначка про видалення знімається в результаті повторного задіяння тієї ж іконки

ПЕРЕДАЧА ДАНИХ ІЗ 1С В DBF-файл – ЧАСТИНА 1

931 ЕКСПОРТ ДАНИХ ІЗ ДОВІДНИКА СОТРУДНІКІ_2 9311 ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ У розд 746 ми завантажили в 1С, використовуючи обєкт типу XBase, DBF-файл з даними про початковому сальдо Обєкти того ж типу застосовуються і для вивантаження даних з 1С

ЗАПОВНЕННЯ ДОВІДНИКА ДІТИ

Введемо кілька значень в довідник Діти в інтерактивному режимі Для цього відкриємо довідник Співробітники 2, якому довідник Діти підпорядкований, виберемо співробітника, наприклад Горюнову Уляну, і скористаємося іконкою , Що дозволяє відобразити форму списку довідника Діти Викликавши двічі форму елемента цього довідника (рис 554), введемо дані про дітей (рис 555)

ПРИСТРІЙ ДОВІДНИКА 1С

Досвід, набутий під час роботи з обєктами типу СпісокЗначеній, ТабліцаЗначеній і Перерахування, дозволяє перейти до більш серйозних обєктах агрегатного типу довідників Їх призначення зберігати досить стабільні дані та надавати їх для різних цілей Так, дані довідника Підрозділи використовуються при обліку матеріалів, основних засобів, на ці дані посилається довідник Співробітники і т д Тобто довідники повинні […]

ДОВІДНИК ПраваРасчетчіка

Реквізити та властивості довідника задаються відповідно до рис 87, а опис реквізитів см в табл 81 Рис 87 Властивості та реквізити довідника ПраваРасчетчіка

ЗМІНА СТРУКТУРИ І ФОРМ ДОВІДНИКА – ЧАСТИНА 1

Приспособим довідник Сотруднікі_2 для зберігання інформації про освіту співробітника Для цього буде потрібно провести деяку додаткову роботу створити довідник Образованіе_2 Вона необхідна, оскільки вбудований довідник Освіта має власника довідник Співробітники