Реалізація потоків в ядрі Linux

Нить – це популярна сьогодні програмна абстракція Вона забезпечує виконання декількох потоків в спільно використовуваному адресному просторі памяті Потоки також можуть спільно використовувати відкриті файли та інші ресурси Нить використовується дляпаралельного програмування (concurrent programming), Що на багатопроцесорних системах забезпечує істинний паралелізм

ІНШІ КОМПОНЕНТИ – ANDROID ДОДАТКИ

&nbsp У створенні додатків для Android беруть участь ще три інших компоненти: сервіси (services), постачальники вмісту (content providers) і широкомовні приймачі (broadcast receivers) Клас Service підтримує фонові функції Клас ContentProvider забезпечує множинним додаткам доступ до сховища даних, a Broadcast Recei ver дозволяє декільком учасникам слухати наміри, які транслюються додатками в системі

Внизу обробки нижніх половин

У цьому розділі були розглянуті три механізми, які використовуються для реалізації відкладених дій в ядрі Linux, – відкладені переривання (softirq), тасклети (tasklet) і черги відкладених дій (work queue) Було показано, як ці механізми працюють і як вони реалізовані Також обговорювалися основні моменти, повязані з використанням цих механізмів у власному програмному коді, і було показано, які […]

Обробники переривань

Функція, яку виконує ядро ​​у відповідь на певне переривання, називаєтьсяобробником переривання (interrupt handler)мул іпідпрограмою обслуговування переривання (interrupt service routine) Кожному пристрою, яке генерує переривання, відповідає свій обробник переривання Наприклад, одна функція обробляє переривання від системного таймера, а інша – переривання, згенеровані клавіатурою Обробник переривання для якого-небудь пристрою є частиною драйвера цього пристрою – коду ядра, […]

Написання обробника переривання

Наступне опис є типовим для обробника переривання static irqreturn_t intr_handler (int irq, void *dev_id, struct pt_regs *regs) Зауважимо, що воно має відповідати аргументу, який передається у функцію request_ir q () Перший параметр, irq, – це чисельне значення номера переривання, яке обслуговується обробником Зараз цей параметр практично не використовується, крім хіба що при друку повідомлень Для […]

Робота з динамічно зв’язується, (DLL) в CBuilder

Вище в розділі ми розглядали зберігання ресурсів у динамічній бібліотеці Однак крім ресурсів ви можете зберігати в DLL багато інших речей, найважливішою з яких є код функцій DLL – одна з найбільш корисних і потужних можливостей, коли-небудь доданих в операційну систему Windows Використовуючи DLL, ви вирішуєте два головні завдання в розробці додатків: обмеження по памяті […]

Блокування між обработчиками нижніх половин

Ми ще не стосувалися питань, повязаних з блокуваннями Цій темі присвячені наступні дві глави Проте дуже важливо розуміти, що вирішальним моментом при обробці нижніх половин є захист даних загального доступу від конкурентних змін, навіть на однопроцессорной машині Слід памятати, що обробник нижньої половини переривання потенційно може виконуватися в будь-який момент часу Може знадобитися повернутися до […]

Управління залежностями системи контролю версій в Visual Studio Team System, Різне, Програмування, статті

У даній статті розглядається, як слід обробляти залежності всередині та між рішеннями Visual Studio. Єдиний підхід до управління залежностями в середовищі колективної розробки необхідний для забезпечення стабільності процесу складання і скорочення поточних витрат на обслуговування системи контролю версій. Залежності – Це інші проекти, зовнішні збірки, Веб-сервіси та бази даних. Залежності неминуче змінюються в часі і, […]

Довідник по налаштуванню Norton Personal Firewall (електронна книга)

Програма Norton Personal Firewall («Вогняна стіна Нортона»), діючи спільно з Norton Antivirus («Антивірус Нортона»), дозволяє захистити комп'ютер від загроз, що йдуть із Всесвітньої павутини. Брандмауер Norton Personal Firewall запобігає несанкціонований доступ до комп'ютера і не допускає, щоб секретна інформація покидала його без нашого відома. Антивірус допомагає «вилікувати» заражені файли або видалити «інфекцію» з комп'ютера. Брандмауер […]