ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ табель

На підприємствітабельце документ, що враховує відпрацьований час Спочатку табель співробітника може формуватися на паперовому носії Далі дані переносяться в документ 1С, якому ми також дамо імя Табель Надалі, вживаючи це імя, ми будемо мати на увазі документ 1С

УПРАВЛІННЯ записи з ПРОГРАМИ

Управляти записами довідників, тобто додавати, видаляти, редагувати, вибирати, шукати і сортувати записи, можна, користуючись наявними в 1С методами Для довідників У цьому розділі ми розглянемо методи, що мають відношення до додавання, редагування та видалення записів

ФОРМУВАННЯ розрахункові листки

Так само як і при розрахунку зарплати, ми створимо процедуру ЛістокСотрудніка, формуючу розрахунковий листок (РЛ) для одного співробітника, і будемо використовувати її потрібне число раз, коли завдання вирішується для обраного підрозділу Висновок РЛ будемо здійснювати в спеціально створену у формі списку ЖЗ табли

АТРИБУТИ І МЕТОДИ ПРАВИЛ ПЕРЕРАХУНКУ

7161 АТРИБУТИ ПРАВИЛ ПЕРЕРАХУНКУ Правило перерахунку, як зазначено в розд 77, при введенні ведучого розрахунку обнуляє значення атрибута Розрахована у залежних розрахунків Кожне правило має 4 атрибута: Код, Найменування, Тип і КолічествоПеріодов Їх опис дано в табл 720

Надійні Ь ПРОГРАМ М

Ми розглянемо один аспект надійності ймовірність отримання очікуваного результату Нижче ми обговоримо ряд заходів, що дозволяють підвищити цю ймовірність і, отже, надійність обчислень 821 ПЕРЕВІРКА ДАНИХ У будь-якій задачі ми плануємо одержати деякий результат Так, натиснувши на іконку , Розміщену в діалозі форми списку ЖЗ Зарплата_2, ми розраховуємо отримати відомість перерахування в банк для обраного […]

ВІДОМІСТЬ перерахувань В БАНК

Формується у вигляді текстового файлу, який потім можна надіслати електронною поштою в банк призначення Містить для кожного співробітника його ПІБ, табельний номер, номер рахунку в банку і перераховану суму При цьому ми припускаємо, що номер рахунку відрізняється від табельного номера співробітника тільки префіксом Б- Якщо це не так, то в довідник Сотруднікі_2 доведеться додати нове […]

МОДУЛЬ ДОКУМЕНТА

Містить зумовлену процедуру ОбработкаПроведенія Вона для кожного співробітника табличній частині заносить в ЖЗ розрахунки Оклад_2, ПДФО 2 і ВБанк_2, а також обчислює результат кожного введеного розрахунку Оскільки запроваджувані розрахунки повинні оновлюватися при перепроведенні, то метод їх введення ВвестіРасчет, а не ЗапісатьРасчет Дати початку та закінчення всіх розрахунків збігаються з датами початку і кінця поточного періоду […]

ЗАПОВНЕННЯ ДОВІДНИКА ДІТИ

Введемо кілька значень в довідник Діти в інтерактивному режимі Для цього відкриємо довідник Співробітники 2, якому довідник Діти підпорядкований, виберемо співробітника, наприклад Горюнову Уляну, і скористаємося іконкою , Що дозволяє відобразити форму списку довідника Діти Викликавши двічі форму елемента цього довідника (рис 554), введемо дані про дітей (рис 555)

ЗМІНА СТРУКТУРИ І ФОРМ ДОВІДНИКА – ЧАСТИНА 2

сСотр_2 = СоздатьОбект (СправочнікСотруднікі_2) сСотр_2НайтіЕлемент (Співробітник) / / Сотрудник реквізит документа / / Встановлюємо значення реквізитів записи сСотр_2Наіменованіе = ПІБ

ПЕРЕДАЧА ДАНИХ ІЗ 1С В DBF-файл – ЧАСТИНА 2

5 Кінець Для обраного співробітника пп 3 і 4 алгоритму реалізує наступний код: дбфДобавіть () дбфId = сСотр_2Код дбфParentId = сСотр_2РодітельКод дбфIsGroup = сСотр_2ЕтоГруппа () дбфName = сСотр_2Наіменованіе дбфEd = сСотр_20бразованіеВід () дбфEdId = сСотр_2ОбразованіеКод