Вікно Клавіатура

Вікно Клавіатура (Keyboard) (рис 719) містить інструменти для налаштування роботи клавіатури

Сполучення – КОМПАС в DELPHI

Для роботи з сполученнями в інтерфейсі ksDocument3D передбачено кілька методів Розглянемо основні з них AddMateConstraint – створює нове сполучення Нижче представлений прототип цього методу AddMateConstraint( constraintType: Integer / / Тип сполучення