Ранжування спостережень: Типи

Можна вибрати один з декількох методів ранжирування Для кожного методу створюється окрема ранговая змінна Методи ранжирування включають прості ранги, значення Севіджа, дробові ранги та процентилю (N разбиений) Також ранжування може бути виконано на основі оцінок часток і нормальних значень

Конструктор реструктуризації даних (спостереження в змінні): Сортування даних

Примітка: Цей крок пропонується в конструкторі, якщо Ви вибрали реструктуризацію груп спостережень у змінні На цьому кроці необхідно вирішити, чи потрібно сортувати робочий файл даних перед реструктуризацією Всякий раз, коли конструктор виявляє нову комбінацію ідентифікаційних значень, він створює нову рядок, тому важливо, щоб дані були відсортовані за змінним, які ідентифікують групи спостережень

Категоризація змінних

Малюнок 7-16 Візуальна категоризація, головне діалогове вікно

Створити часовий ряд

Діалогове вікно використовується для створення нових змінних, які є функціями існуючих змінних, що утворюють часовий ряд Ці нові змінні корисні у багатьох процедурах аналізу часових рядів За замовчуванням імя нової змінної створюється таким чином: беруться шість символів імені початкової змінної, додається підкреслення (_), потім додається порядковий номер Наприклад, для змінної price нова змінна буде price_1 […]

Конструктор реструктуризації даних (спостереження в змінні): Вибрати змінні

Примітка: Цей крок пропонується в конструкторі, якщо Ви вибрали реструктуризацію груп спостережень у змінні На цьому кроці слід вказати, яким чином змінні з поточного файлу повинні використовуватися в новому файлі даних Малюнок 9-32

Пошук дубльованих спостережень

Причини появи дублюються спостережень можуть бути різними: n Помилки введення даних, коли одне і те ж спостереження випадково було введено більше одного разу n Один і той же первинний ідентифікаційний номер у декількох спостережень, але різні вторинні ідентифікаційні номери, як наприклад у спостережень, що відносяться до членів однієї сімї

Відібрати спостереження

Процедура Відбір спостережень дозволяє вибирати підмножини спостережень декількома способами на основі критеріїв, що включають змінні і складні вирази Можна також відібрати випадкову підвибірки спостережень Критерії, використовувані для відбору спостережень:

Зрушити значення

Функція створює нові змінні, які містять значення існуючих змінних з попередніх або наступних спостережень Імя Імя нової змінної Це має бути імя, яке ще не існує в активному наборі даних Взяти значення попереднього спостереження Одержати значення від попереднього спостереження в активному наборі даних Наприклад, якщо значення кількості спостережень за замовчуванням дорівнює 1, то кожне спостереження […]

Пошук спостережень, змінних або імпутірованних значень

Пошук заданого спостереження (рядки) або імені змінної відбувається в діалоговому вікні Перейти до Редакторе даних Спостереження E У випадку спостережень виберіть у меню: Виправлення> Перейти до спостереження .. E Введіть ціле число, яке представляє номер рядка в закладці Дані

Робота з файлами Глава

Файли даних не завжди не завжди мають структуру, найкращим чином підходить для вирішення завдань, що стоять перед Вами Вам може знадобитися обєднати файли даних, відсортувати дані, відібрати підмножина спостережень або групувати спостереження Доступний широкий набір можливостей по перетворенню файлів, включаючи наступні можливості: