Реалізація бібліотеки класу програми Калькулятор в Visual C # (Sharp)

Створення бібліотеки класу представляє собою вид організації файлів Слующім кроком є ​​створення для цієї бібліотеки класу певного иодную коду Завдання створення вихідного коду реалізується в два етапи: • визначається клас і його методи • реалізуються методи класу

Класи Float і Double

розширюють Number і служать для представлення типів float і double у вигляді класу За рідкісними винятками, імена методів і константи збігаються для обох типів Наведений нижче список відповідає класу Float, однак float і Float усюди можуть бути замінені на double і Double відповідно, що дасть еквівалентні поля і методи для класу Double Крім стандартних методів […]

Лямбда-вирази в Visual C # (Sharp)

Тепер ми готові розглянути рішення проблеми цієї глави за допомогою лямбдираженій, в основі яких лежать ті ж ідеї, що і для анонімних методів Дее наводиться код прикладу для обчислення поточної суми і максимального лю, модифікований з використанням лямбда-виразів:

Системні властивості

Існує ряд системних властивостей, які зберігаються всередині класу System у вигляді обєкта класу Properties Вони визначають системне оточення і використовуються класами, яким необхідна відповідна інформація Наприклад, наведемо роздруківку властивостей однієї системи:

Клас Character

служить для представлення символьного типу char Крім констант MIN_VALUE і MAX_VALUE, він містить дві константи MIN_RADIX і MAX_RADIX, які дорівнюють мінімальному і максимальному основи системи числення, які використовуються методами (описаними нижче) для перекладу окремого цифрового символу в його цілочисельний еквівалент і навпаки Основа повинна перебувати в діапазоні

Клас Runtime

Обєкти класу Runtime описують стан runtime-системи Java і ті операції, які вона може виконати Для отримання обєкта Runtime, що відповідає поточному runtime-контексту, слід викликати статичний метод RuntimegetRuntime Одна з операцій, виконуваних поточним runtime-контекстом, – отримання вхідного або вихідного потоку, що перекладає символи локального набору в їх Unicode-еквіваленти Багато існуючі системи працюють з національними алфавітами, що […]

Іменовані константи

Константами називаються фіксовані значення – наприклад, 12, 179 або String like this. З їх допомогою можна працювати з величинами, які не обчислюються заново, а залишаються постійними в усьому життєвому циклі програми Програмісти вважають за краще мати справу з іменованими константами з двох причин Перша з них полягає в тому, що імя константи являє собою деяку […]

Використання змінних і констант в Visual C # (Sharp)

Однією з основних концепцій у програмах на С # є використання Перені Змінну зручно розглядати як область памяті, в якій можна зберігати дані для подальшого використання Це дозволять з легкістю перещать дані всередині програми Працювати з проектом Ехашр1еЗ було б дещо легше, якби ми могли визна виведене повідомлення на початку методу Таким чином, у разі […]

Робота з WebAuthenticationBroker Windows Runtime

Аутентифікація через треті сервіси широко використовується в сучасних додатках При цьому найбільш широко поширена аутентифікація через веб-сторінки Фейсбук, LiveId та інших соціальних сервісів Як правило, в таких системах надається механізм аутентифікації користувачів OAuth Це означає, що в додатку необхідно відкрити веб-сторінку сервісу, на якій користувач зможе ввести дані для аутентифікації в ньому Після успішного проходження […]

Завершення розробки калькулятор матеріалів

У той час як початкове оголошення методу Add () працює, можливості методу серйозно обмежені, т к він може виконувати додавання тільки опреденних типів чисел Щоб завершити розробку калькулятор матеріалів, нам потрібно обіть метод Add (), використовуючи інший тип, а також реалізувати залишилися операції Для оголошення методу Add () можна використовувати один з наступних трьох типів: