Ухил – КОМПАС в DELPHI

Параметри ухилу задаються за допомогою інтерфейсу ksInclineDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity, що описує ухил Розглянемо властивості інтерфейсу ksInclineDefinition angle – Кут ухилу Являє собою кут між нахиляючоїся гранню і нормаллю до площини основи ухилу

Операція «перетин ескізом» – КОМПАС в DELPHI

Параметри операції «перетин ескізом» задаються за допомогою інтерфейсу ksCutBySketchDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity, що описує дану операцію Розглянемо властивості інтерфейсу ksCutBySketchDefinition direction – Напрям відсікання Якщо значення даної властивості TRUE, то має місце прямий напрямок Якщо ж значення даного

Операція «вирізування видавлюванням» – КОМПАС в DELPHI

Параметри операції «вирізування видавлюванням» (ksCutExtrusionDefinition) Параметри операції «вирізування видавлюванням» задаються за допомогою інтерфейсу ksCutExtrusionDefinition Його повертає метод GetDefinition інтерфейсу ksEntity, що описує дану операцію

Операція «приклеювання обертанням» – КОМПАС в DELPHI

Параметри операції «приклеювання обертанням» задаються інтерфейсом ksBossRotatedDefinition Його повертає метод GetDefinition інтерфейсу ksEntity Інтерфейс ksBossRotatedDefinition аналогічний інтерфейсу ksBaseRotatedDefinition, який ми розглядали в главі 58

Скруглення – КОМПАС в DELPHI

Параметри скругления задаються за допомогою інтерфейсу ksFilletDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity, що описує зкруглення Розглянемо властивості інтерфейсу ksFilletDefinition radius – Радіус скруглення tangent – Ознака продовження скругления по дотичних ребрах Якщо значення цієї властивості дорівнює TRUE, то зкруглення триває по дотичних ребрах Якщо ж значення цієї властивості одно FALSE, то зкруглення не […]

Кінематична операція приклеювання – КОМПАС в DELPHI

Параметри кінематичної операції приклеювання задаються за допомогою інтерфейсу ksBossEvolutionDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity, що описує дану операцію Інтерфейс ksBossEvolutionDefinition повністю аналогічний інтерфейсу ksBaseEvolutionDefinition (див главу 66)

Операція «приклеювання по перетинах» – КОМПАС в DELPHI

Параметри операції «приклеювання по перетинах» описуються інтерфейсом ksBossLoftDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity, що описує дану операцію Інтерфейс ksBossLoftDefinition повністю аналогічний інтерфейсу ksBaseLoftDefinition (див главу 63)

Дзеркальне відображення елементів деталі щодо площини – КОМПАС в DELPHI

Згідно документації КОМПАС 8 параметри дзеркального відображення елементів деталі щодо площини задаються за допомогою інтерфейсу ksMirrorDefinition Однак в модулі ksTLBpas його немає Замість нього в цьому модулі описаний інтерфейс ksMirrorCopyDefinition з точно таким же прототипом У більш нових версіях компаси (11 і 13) дана помилка усунена

Операція «вирізування обертанням» – КОМПАС в DELPHI

Параметри операції «вирізування обертанням» задаються за допомогою інтерфейсу ksCutRotatedDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity Інтерфейс ksCutRotatedDefinition дуже похід на інтерфейс ksBaseRotatedDefinition (див главу 58) Але, на відміну від останнього має

Вісь на перетині двох площин – КОМПАС в DELPHI

Параметри осі, утвореної в результаті перетину двох площин описуються інтерфейсом ksAxis2PlanesDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity Властивостей у інтерфейсу ksAxis2PlanesDefinition немає Розглянемо його основні методи