ПРЕДСТАВЛЕННЯ SQL

Наведемо приклад визначення подання на мові SQL CREATE VIEW GOOD_SUPPLIER AS SELECT S#, STATUS, CITY FROM S WHERE STATUS &gt 15 А нижче наведено приклад запиту SQL до цього поданням SELECT S#, STATUS FROM  GOOD_SUPPLIER WHERE CITY = London