Зберігання дескриптора процесу

Система ідентифікує процеси за допомогою унікального значення, яке називаетсо я ідентифікатором процесу (process identification, PID)Ідентифікатором р PID – це ціле число, представлене за допомогою прихованого типу pid_t5, який зазвичай відповідає знакової цілого-int

Дескриптор процесу і структура task structure

Ядро зберігає інформацію про всі процеси в двохзвязної списку, який називається task list3  (Список задач) Кожен елемент цього списку є дескриптором процесу і має тип структури struc t task_struct, яка описана у файлі include / linux / schedh Дескриптор процесу містить всю інформацію про певний процесі