ВІДНОСИНИ І ЗМІННІ ВІДНОСИНИ

Якщо припустити, що реляційна база даних – це по суті просто база даних, в якій дані представлені у вигляді таблиць (а це так і є), то виникає резонне запитання: чому ж ми називаємо таку базу даних саме реляційної, а не, скажімо, табличній Відповідь проста (фактично він був даний ще в розділі 1): термін relation (Відношення) […]

ЗАГАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ БАЗИ ДАНИХ

12 Перманентні дані Зазвичай дані в базі даних називають перманентними або постійно збереженими (Хоча іноді насправді вони не залишається новою) Під словом перманентні (Persistent) маються на увазі дані, які відрізняються від інших, більш мінливих даних, таких як проміжні результати, вхідні і вихідні дані, керуючі оператори, робочі черги, програмні керуючі блоки і взагалі всі дані, тимчасові […]

ЗНІМКИ (невеликі відхилення від основної теми)

Тут буде доречно, кілька відхилившись від основної теми, обговорити поняття знімків (Snapshot) [101] Знімки в дійсності мають багато спільного з уявленнями, але не слід плутати ці поняття Як і уявлення, знімки – це похідні змінні відносини, але, на відміну від уявлень, знімки реальні, а не віртуальні, тобто знімки представлені в базі даних не тільки у […]

Функціональні залежності

У цьому розділі йтиметься про концепцію функціональної залежності, яка була названа Хю Дарвені (Hugh Darwen) в особистій бесіді з автором якщо не зовсім фундаментальної, то дуже близькою до такої. Ця концепція лежить в основі багатьох обговорюваних в наступних главах тим, включаючи, зокрема, теорію проектування бази даних, описану в главі 12 Але слід відразу ж зазначити, […]

Семантичне моделювання

Семантичне моделювання стало предметом інтенсивних досліджень з кінця 1970-х років Основним спонукальним мотивом подібних досліджень (тобто проблемою, яку намагалися вирішити дослідники) був наступний факт Справа в тому, що системи баз даних зазвичай володіють досить обмеженими відомостями просенсізберігаються в них даних Найчастіше вони дозволяють лише маніпулювати даними певних простих типів і визначають деякі найпростіші обмеження цілісності, […]

Генератор випадкових чисел ядра

ядрі Linux реалізований генератор випадкових чисел, який теоретично може генерувати істинно випадкові числа Генератор випадкових чисел собира- ет в пул ентропії шуми зовнішнього середовища, які надходять з драйверів пристроїв

КОРОТКИЙ ОГЛЯД МОВИ XML

Назва XML є скороченням від Extensible (Не extensible) Markup Language (Розширювана мова розмітки) Неформально документ XML можна визначити як документ, створений з використанням засобів XML Нижче наведено простий приклад Зверніть увагу на те, як широко використовуються в ньому кутові дужки, < " і ">” (Їх не слід плутати з кутовими дужками, які застосовуються в цій […]

Довгий шлях бізнес-інтелекту, Oracle, Бази даних, статті

Автор терміну Business Intelligence про перспективи аналітичного ПО На думку Ховарда Дреснера, Який по праву може називатися батьком систем бізнес-аналізу (Business Intelligence, BI), програмні інструменти даної категорії постійно вдосконалюються, перетворюючись поступово в засоби управління показниками бізнесу (Business Performance Management, BPM), що представляють собою поєднання інструментів планування, бюджетування, побудови звітів та бенчмаркінгу. Сьогодні основні перешкоди, що […]

Як змусити AJAX читати між рядків, Розгляд технології Ajax, AJAX, статті

На сторінках вашого сайту міститься безліч спеціалізованих термінів. Коли користувач переглядає сайт, у нього можуть виникати питання стосовно цих термінів. Як зробити так, щоб відвідувач сайту у міру виникнення питань міг негайно отримувати на них відповіді? Раніше терміни на сторінках сайту оформлялися як посилання і користувач при бажанні міг клікати по них і отримувати вікно […]

Що таке cookies і як з ними працювати, Cookie, Інтернет-технології, статті

Звідки виник термін "cookie" ніхто достовірно не знає, хоча вважається, що за часів зародження Unix-систем десь використовувалося словосполучення Magic Cookies. Малися на увазі "квитанції" (Token, ticket), якими обмінювалися програми.