Причини заповнення журналу транзакцій SQL серверів 4.2x

sql.ru За матеріалами статті Микрософт: Q110139 – INF Causes of SQL Transaction Log Filling Up Журнал транзакцій може повністю заповниться, що зробить неможливим операції UPDATE, DELETE або INSERT, включаючи CHECKPOINT. Зазвичай це проявляється, як помилка 1105, що має такий зміст: