Функція заміни іконок у формах

Public Const WM_GETICON = &H7F Public Const WM_SETICON = &H80 Public Const ICON_SMALL = 0 Public Const ICON_BIG = 1 Public Const IMAGE_BITMAP = 0 Public Const IMAGE_ICON = 1 Public Const IMAGE_CURSOR = 2 Public Const IMAGE_ENHMETAFILE = 3

Дві функції для роботи з буфером обміну

Text2Clipboard– Поміщає дані в буфер обміну Clipboard2Text – витягує дані з буфера обміну Декларуємо API функції: Declare Function abOpenClipboard Lib “User32” Alias “OpenClipboard” (ByVal Hwnd As Long) As Long

Продовжуємо прикрашати створений MsgBox, MS Office, Програмні керівництва, статті

  У цій статті я описав або, можна сказати, перевів створення власних діалогових вікон повідомлень. Все б там добре, але не подобається мені ця синя панель діалогового вікна – ну прямо кричуще контрастує з тематичною гамою програмою. Виглядає це все непрофесійно …. розпадається єдине стильове оформлення, дратує, якась незавершеність залишається. В, загалом, багато про це […]

Visual Basic (FAQ, исходники), Різне, Програмні керівництва, статті

Зміст:1.Імітація кліка по кнопці на будь-якій формі (Приклад: клік по кнопці Пуск)2.Визначення початковій і кінцевій позиції тексту (Приклад: визначення тексту до курсора у вікні)3.Построеніе графіків функції (Приклад: побудова графіка функції y = x ^ 3 – 12 * x ^ 2 + 3 ^ x)

Список драйвів, FoxPro, Бази даних, статті

У Visual Basic є компонент-список драйвів. Зробимо його для Фокса. Візьмемо combobox і в його подія init покладемо наступний код. І ось у нас є клас-список драйверів DECLARE SHORT GetDriveType in kernel32.dll STRING @ lpR lp=0 lp1=0 lp2=0 lp3=0 d=0x1 =SetErrorMode(d) for i=65 to 90 dr=chr(i)+”:” if GetDriveType(@dr)!=1 and GetDriveType(@dr)!=0 this.additem(dr) endif =SetErrorMode(0) endfor this.value=sys(5)+””