Діагностичні повідомлення компілятора Delphi, Ссітемное адміністрування, Локальні мережі, статті

Типів повідомлень компілятора – більше двохсот. Розглянемо перелік найбільш зустрічаються повідомлень класу Error 0. expected but found. Зазвичай це повідомлення виникає при синтаксичної ошібке.Напрімер, в разі небаланса дужок, компілятор повідомить: “)” expected but “;” found (замість очікуваної дужки знайдена кома).

Висновок у розширеному звіті посилання на картку

У задачах створення звітів часто потрібно відобразити інформацію по документах. Було б непогано в розширеному звіті вивести посилання на картку, за якою користувач власне міг би цю картку відкрити. Зробити це можна за допомогою змінних в xsl. Отже, будемо розглядати звіти, які будуються збереженими процедурами (не MS Reporting)

Діагностичні повідомлення компілятора Delphi

Типів повідомлень компілятора – більше двохсот. Розглянемо перелік найбільш зустрічаються повідомлень класу Error 0. <Що-ТЕ1> expected but <Що-ТО2> found. Зазвичай це повідомлення виникає при синтаксичній ошібке.Напрімер, у разі небалансу дужок, компілятор повідомить: ")" expected but ";" found (замість очікуваної дужки знайдена кома).