МЕТОДИ ФОРМИ СПИСКУ ДОВІДНИКА

Вживаються в модулях форми списку довідника без префікса Приводяться в табл 511 Методи форми елемента довідника Таблиця 511 Метод

Відібрати спостереження

Процедура Відбір спостережень дозволяє вибирати підмножини спостережень декількома способами на основі критеріїв, що включають змінні і складні вирази Можна також відібрати випадкову підвибірки спостережень Критерії, використовувані для відбору спостережень:

Підрахувати зустрічальність значень у спостереженнях

Діалогове вікно створює змінну, в якій для кожного спостереження міститься кількість разів, яке вказане значення зустрічається в наборі змінних Наприклад, в анкеті може міститися список журналів з прапорцями да/немає, Щоб відзначити чи читають респонденти цей журнал чи ні Можна створити нову змінну, в якій буде підраховано кількість відповідей да, Тобто для кожного респондента міститиметься загальне […]