МОДУЛЬ ФОРМИ СПИСКУ ЖУРНАЛУ ЗАРПЛАТИ

Містить процедури, керуючі елементами діалогу, що дозволяють вибирати ВР для введення в ЖЗ, виконати розрахунок зарплати і сформувати розрахункові листки та відомості перерахувань в банк Щоб новий сеанс роботи починався з того ж місця, де завершився колишній, в програмі зберігаються в зумовленою процедурі ПріЗакритіі і відновлюються в зумовленою процедурі прочинене відповідні параметри форми списку ЖЗ

ДОДАВАННЯ ЖУРНАЛУ ЗАРПЛАТИ В конфігурації системи

Замість наявного в 1С ЖЗ, наприклад в конфігурації Заробітна плата і кадри, створимо новий ЖЗ, давши йому імя Зарплата_2 Відкриємо конфігурацію, зупинимося на пункті Журнали розрахунків, присутньому на закладці Метадані, і додамо в нього новий підпункт (рис 7 17)

Відібрати спостереження

Процедура Відбір спостережень дозволяє вибирати підмножини спостережень декількома способами на основі критеріїв, що включають змінні і складні вирази Можна також відібрати випадкову підвибірки спостережень Критерії, використовувані для відбору спостережень:

Створення та ведення списків – ЧАСТИНА 7

Якщо вам знайомі системи кодування символів ANSI і Unicode, використовувані Windows, ви можете очікувати, що при обліку регістра Excel буде поміщати всі значення з прописними літерами перед усіма значеннями з малих літер (У таблиці символів, наприклад, латинські прописні літери відповідають діапазону десяткових кодів від 65 до 90, а рядкові – діапазону від 97 до 122) […]

ВІДБІР за реквізитами ДОВІДНИКА

Дозволяє, наприклад, в довіднику Сотруднікі_2 відобразити тільки співробітників, що мають, скажімо, вищу освіту Ця можливість надається завдяки тому, що для реквізиту Освіта задані властивості Сортування і Відбір з реквізиту (рис 529, б) Причому такі властивості можна задати тільки для непериодического реквізиту Відбір з реквізиту, який не має таких властивостей, неможливий

Функції для роботи з базами даних, MS Office, Програмні керівництва, статті

В Microsoft Excel включені функції, використовувані для аналізу даних зі списків або баз даних. Кожна з цих функцій, які з міркувань сумісності мають узагальнена назва БДФункція, використовує три аргументи: база_данних, поле і критерій.

Підсумовування за критерієм, MS Office, Програмні керівництва, статті

Для успішного вирішення цього завдання я використовую мою улюблену функцію СУММЕСЛІ (діапазон; критерій; діапазон підсумовування). Вона дозволяє відбирати і підсумовувати показники по заданому критерію із зазначених масивів даних. В якості критерію може виступати як число, так і вираз (Текст). Покажу її дію на простому прикладі. Вихідні дані: дата, № торгової точки, населений пункт і товарообіг […]

Підсумовування за критерієм

Для успішного вирішення цього завдання я використовую мою улюблену функцію СУММЕСЛІ (діапазон; критерій; діапазон підсумовування). Вона дозволяє відбирати і підсумовувати показники по заданому критерію із зазначених масивів даних. В якості критерію може виступати як кількість, так і вираз (Текст). Покажу її дію на простому прикладі. Вихідні дані: дата, № торгової точки, населений пункт і товарообіг […]

Функції для роботи з базами даних

У Microsoft Excel включені функції, які використовуються для аналізу даних зі списків або баз даних. Кожна з цих функцій, які з міркувань сумісності мають узагальнену назву БДФункція, використовує три аргументи: база_данних, поле і критерій.