Нижні половини

Завдання обробки нижніх половин – це виконати всю повязану з перериваннями роботу, яку не виконав обробник переривання В ідеальній ситуації – це майже вся робота, так як необхідно, щоб обробник переривання виконав по можливості меншу частину роботи (тобто виконався максимально швидко) і швидше повернув управління

Механізм відкладених переривань (softirq) – ЧАСТИНА 2

Головна причина використання відкладених переривань – масштабованість Якщо немає необхідності масштабироваться на нескінченну кількість процесорів, то краще використовувати механізм тасклетов Тасклети – Це відкладені переривання, для яких обробник не може виконуватися паралельно на декількох процесорах

Блокування між обработчиками нижніх половин

Ми ще не стосувалися питань, повязаних з блокуваннями Цій темі присвячені наступні дві глави Проте дуже важливо розуміти, що вирішальним моментом при обробці нижніх половин є захист даних загального доступу від конкурентних змін, навіть на однопроцессорной машині Слід памятати, що обробник нижньої половини переривання потенційно може виконуватися в будь-який момент часу Може знадобитися повернутися до […]

Черги відкладених дій

(work queue) – це ще один спосіб реалізації відкладених операцій, який відрізняється від розглянутих раніше Черги дій дозволяють відкладати деякі операції для подальшого виконання потоком простору ядра – відкладені дії завжди виконуються в контексті процесу Тому код, виконання якого відкладено за допомогою постановки в чергу відкладених дій, отримує всі переваги, якими володіє код, що виконується […]

Які обробники нижніх половин необхідно використовувати

Рішення про те, який з механізмів обробки нижніх половин слід використовувати, є важливим У сучасних ядрах серії 26 є три варіанти вибору: відкладені переривання (softirq), тасклети (tasklet) і черги відкладених дій (work queue) Тасклети побудовані на основі відкладених переривань, і тому

Механізм відкладених переривань (softirq) – ЧАСТИНА 1

Обговорення існуючих методів обробки нижніх половин почнемо з механізму softirq Оброблювачі на основі механізму відкладених переривань використовуються рідко Тасклети – це більш часто використовувана форма обробника нижніх половин Оскільки тасклети побудовані на основі механізму softirq, з механізму softirq і варто почати Код, який стосується обробників відкладених переривань, описаний у файлі kernel / softirqс