ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ реляційного числення І реляційної алгебри

На початку цієї глави стверджувалося, що реляційна алгебра і реляційне числення в своїй основі еквівалентні Обговоримо це твердження більш докладно Спочатку Кодд в [71] показав, що алгебра є, щонайменше, настільки ж потужною, як і літочислення Для цієї мети він запропонував алгоритм, що отримав назву алгоритму редукції Кодда, за допомогою якого будь-який вираз обчислення можна перетворити […]

ТИПИ ВІДНОСИН

Тепер перейдемо до вивчення відносин У цьому описі часто будуть розглядатися аналогією з визначеннями, що стосуються кортежів, які були сформульовані в попередньому розділі, але стосовно відносин має бути приведене набагато більше інформації порівняно з кортежами, тому відповідний матеріал був розбитий на кілька розділів: у розділі 63 розглядаються типи ставлення, в розділі 64 – Значення відносин, […]

Реляційні шаблони – ЧАСТИНА 2

Така модель може стати в нагоді, коли кілька обєктів мають ряд ідентичних атрибутів і відрізняються лише кількома Наприклад, це може ставитися до сутностей клієнтів, постачальників і виробників Всі три сутності мають однакові атрибути назви і адреси, але кожна з них має свій специфічний склад інших атрибутів Наприклад, тільки клієнти можуть мати дисконтні карти, і тільки […]

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ ПРО Реляційних властивість замкнутості

Як було описано в розділі 3, той факт, що результатом будь-якої конкретної реляційної операції з відносинами є інше ставлення, отримав назву реляційного властивості замкнутості З властивості замкнутості випливає, що можуть застосовуватися вкладені реляційні вирази такими є реляційні вирази, операнди яких, в свою чергу, представлені реляційними виразами довільної складності (В цьому проявляється очевидна аналогія між можливістю […]

Агрегирование

Виклад матеріалу даного підрозділу необхідно почати з розяснення того, що версія операції SUMMARIZE, описана тут, не збігається з тією, яка розглядалася в попередніх виданнях цієї книги Насправді, це – вдосконалена версія, в якій подолані деякі складнощі, що виникали в попередній версії у звязку з обробкою порожніх відносин

Реляційні шаблони – ЧАСТИНА 1

Після того як обєкти і дії будуть організовані, слід визначити відносини між ними Кожне відношення повязує дві сутності за допомогою їх ключів і має два таких основних атрибута ■ Строгість – кількість обєктів, які можуть існувати на кожному кінці відносини

Відносини без атрибутів

Кожне відношення має безліч атрибутів, а оскільки порожній безліч також, безумовно, являє собою безліч, то з цього випливає, що можлива наявність такого ставлення, яке має пусте безліч атрибутів або, іншими словами, взагалі не має атрибутів (Постарайтеся уникнути плутанини: ми часто говоримо про порожніх відносинах, маючи на увазі під цим відносини, тілом яких є порожній безліч […]

ГРУПУВАННЯ І Розгрупування

Той факт, що можуть існувати відносини з атрибутами, значеннями яких є відносини, в свою чергу призводить до необхідності мати оператори, звані тут GROUP (групування) і UNGROUP (Розгрупування), для прямого і зворотного перетворення відносин, які містять такі атрибути, у відносини, які їх не містять, наприклад, як показано нижче

Транзитивне замикання

Операція транзитивного замикання позначається як Tclose (Transitive closure) Тут вона згадується в основному для повноти викладу її докладний опис виходить за рамки цієї глави Але в цьому розділі буде щонайменше дано визначення цієї операції Припустимо, що а – бінарне відношення з атрибутами X і Y, з яких обидва належать до одного й того ж типу […]

ЗНАЧЕННЯ ВІДНОСИН

У цьому розділі ми приступимо до більш докладного вивчення відносин (тобто значень відносин) як таких Перш за все, необхідно відзначити, що відносини мають певні властивості всі ці властивості безпосередньо випливають з визначення ставлення, наведеного в попередньому розділі, і всі вони є дуже важливими Спочатку сформулюємо розглядаються властивості, а потім докладно їх опишемо Будь-яке конкретне ставлення […]