Приклад 2. Горизонтальний розмір з квалітетом і відхиленнями – КОМПАС в DELPHI

Давайте змінимо розглянуту в минулому розділі програму так, щоб вона виводила квалітет і відхилення проставляється розміру У цьому випадку її код прийме вигляд: var kompas: KompasObject Document2D: ksDocument2D Char255: ksChar255 DynamicArray: ksDynamicArray LDimParam: ksLDimParam

Аналіз розподілу даних

При аналізі даних часто виникає необхідність визначення різних статистичних характеристик або параметрів розподілу У статистиці набір даних, отриманих шляхом вимірювань, називається розподілом Excel пропонує ряд засобів, призначених для аналізу розподілу даних Це вбудовані статистичні функції, функції для оцінки розкиду даних, а також інструмент Ранг і персентіль (Rank And Percentile)

Робота з електронною таблицею в Visual C # (Sharp)

Тепер, коли інтерфейси та їх реалізації готові, ми можемо використовувати елерони таблицю Для прикладу візьмемо таблицю для обчислення середнього по нору чисел, після чого обчислимо відхилення кожного числа від середнього значення Таблиця обчислює середнє значення набору чисел, яке потім віднімається від кожного числа набору Приклад демонструє зчитування всієї таблиці, щоб отримати середнє значення, і зчитування […]