Runtime-винятки в Java

Компютер не буває емоційним Він може дати точний математичний опис, але забуде про інтонації Френк Заппа Runtime-система Java збуджує виключення двох основних видів: runtime-винятки, що розширюють клас RuntimeException, І помилки, які розширюють клас Error Винятки обох видів є непроверяемимі (див розділ 73) Верхня частина ієрархії виключень виглядає наступним чином:

Винятки-JAVA ДЛЯ ANDROID

&nbsp У мові Java виключення використовуються як зручний інструмент, що дозволяє справлятися з незвичайними ситуаціями Найчастіше такі умови зводяться до виникнення помилок Код, який намагається справити синтаксичний розбір веб-сторінки, не може, наприклад, продовжити роботу, якщо у нього не виходить вважати сторінку з мережі Зрозуміло, можна перевірити результати спроби такого зчитування, і продовжити роботу лише в […]

Реалізація обробників винятків у Visual C # (Sharp)

Оброблювач винятку реалізується за допомогою ключових слів try, catch і finally Суть реалізації обробника виключення в тому, що виключення, сгенерированное в певному блоці коду, буде перехоплено і оброблено Блок обробника виключення має таку структуру:

Фільтрація винятків у Visual C # (Sharp)

У всіх наведених прикладах винятків в операторі catch застосовувався тип Exception: catch (ExcepNullReferenceExceptiontion) { } Даний тип перехоплює всі винятки На рис 53 середу IDE перехопила виняток, застосовуючи спеціальний тип NuiiReferenceException Використання цього типу в операторі catch огранічает перехоплення виключень винятками звернення до null-даними

Розширення класу

Одним з найбільших переваг обєктно-орієнтованого програмування є можливість такого розширення, Або створення підкласу, Існуючого класу, при якому можна використовувати код, написаний для вихідного класу При розширенні класу на його основі створюється новий клас, наследующий всі поля і методи расширяемого класу Вихідний клас, для якого проводилося розширення, називається суперкласом

Оператори try, catch і finally

Щоб перехопити виняток, необхідно помістити фрагмент програми в оператор try Базовий синтаксис оператора try виглядає наступним чином: try блок catch (тип-виключення ідентифікатор) блок catch (тип-виключення ідентифікатор)

Перехоплення винятків у Visual C # (Sharp)

На рис 213 показано, як середовище Visual С # Express перервала потік виконання пррамми, перехопивши виняток, сгенерированное арифметичним переполненм Це подібно ситуації, коли на уроці практичного водіння інструктор пехвативает управління від учня, щоб уникнути аварійної ситуації, передумови до якої були створені неправильними діями учня Побним чином, механізм середовища CLR для перехоплення і обробки виключень можна […]

Перетворення двійкового потоку в текстовий потік в Visual C # (Sharp)

Перетворення двійкового потоку в текстовий полягає у створенні за допомогою проставляється NET форматера примірника Ticket, який потім перетвориться в текст Дале е приведе н вихідними й ко д дл я виконаних ї всі х ці х кроків (Дл я пра – вильно й робіт и код а В Binary2Text необхідний про создат ь Лінк у […]

Винятки – помилки в програмах

Скажімо, ви забули закрити фігурні дужки у своєму Java – коді Це призведе до помилки компіляції, яку можна легко виправити Але існують ще помилки часу виконання (run-­‐time  errors), Коли абсолютно несподівано, програма перестає працювати, як належить Наприклад, Java – клас зчитує файл з рахунком у грі Що станеться, якщо хто – то видалить цей файл […]

Створення нових типів виключень

Винятки в Java являють собою обєкти Всі типи винятків (тобто всі класи, обєкти яких порушуються в якості винятків) повинні розширювати клас мови Java, який називається Throwable, або один з його підкласів Клас Throwable містить рядок, яка може використовуватися для опису винятку За угодою, нові типи винятків розширюють клас Exception, а не Throwable